Ewidencja czasu pracy – TOP 5 praktycznych wskazówek

Ewidencja czasu pracy TOP 5 praktycznych wskazówek Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników to obowiązek każdego pracodawcy. Od 1 stycznia 2019 r. nie jest wymagana karta ewidencji czasu pracy. Ze względu na to, ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona w formie imiennej karty. Przepisy ustawowe, w tym kodeks pracy nie narzucają wzoru karty. Bezsprzecznie jednak powinniśmy […]

Learn More

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego – jak ją obliczyć?

Obliczanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego Pracownikowi objętemu ubezpieczeniem chorobowym przysługuje prawo do  wynagrodzenia chorobowego. Prawo to nabywa po okresie 30 dni nieprzerwanego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego. Należy podkreślić, że wynagrodzenie chorobowe przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy wraz z dniami wolnymi od pracy.  Jak możemy uzyskać wynagrodzenie chorobowe? Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest na podstawie zwolnienia lekarskiego […]

Learn More

Ewidencja czasu pracy pracownika – Wszystko co musisz wiedzieć

Czy pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika? Pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy.  Wynika on z obowiązującego od 1 stycznia 2019r. Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej. Poprzednio, tj. do końca 2018 r. pracodawca prowadził kartę ewidencji. Warto zauważyć, że kodeks pracy nie przewiduje aktualnie wzoru karty […]

Learn More