Nowości 15.04.2021

Dodatkowe sekcje na formularzu pracownika Na formularzu pracownika wprowadziliśmy 3 dodatkowe sekcje. ”Szczegóły wykształcenia”, ”Doświadczenie zawodowe”, ”Członkowie rodziny”. Sekcje ”Szczegóły wykształcenia” ”Doświadczenie zawodowe” wpływają na wyliczenie podstawy urlopu. Domyślnie są one wyłączone, konfiguracja wyświetlania się sekcji dostępna jest w Ustawienia > Konfiguracja > Formularze > Pracownicy. Przy każdym z członków rodziny znajduje się panel umożliwiający wystawienie […]

Czytaj więcej