Szanowni Państwo,

przedstawiamy nowości w systemie HRappka.pl:

Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS

Od 01.01.2021 zgłaszanie umów o dzieło do ZUS jest obowiązkowe. W odpowiedzi na to, umożliwiliśmy w systemie HRappka.pl zgłaszanie umów o dzieło do ZUS.

Po wystawieniu umowy o dzieło po prawej stronie w sekcji “Deklaracje ZUS” znajduje się przycisk “+Wystaw ZUS RUD”. Po kliknięciu przycisku pojawi się formularz ZUS RUD.

hrappka

Kiedy dane w formularzu zostaną zapisane (przycisk “Zapisz” znajduje się na dole formularza), to na umowie, która była zgłaszana w sekcji “Deklaracje ZUS” pojawi się informacja o zgłoszeniu. Formularz można pobrać w formacie .xml poprzez kliknięcie przycisku “Pobierz”.

 

hrappka hrappka

Deklaracje ZUS RUD do zarejestrowania są widoczne na dashboardzie deklaracji w sekcji “Deklaracje pracownicze”.

hrappka

Ankiety – nowe przyciski

Aby proces tworzenia ankiet przebiegał w prosty sposób, dodaliśmy dwa nowe przyciski – “Anuluj”, który pozwala zrezygnować ze zmian wprowadzanych w polu ankiety oraz “Akceptuj”.

hrappka

Dodatkowo, ułatwiliśmy przeniesienie pól do sekcji na ankiecie.

hrappka

Kalendarz pracy – zmiany widokowe

Zgłoszenia wpisów grafikowych przez pracowników: informacja o osobach akceptujących

Podczas tworzenia wpisu grafikowego przez pracownika (na portalu pracowniczym) pojawi się komunikat informujący o tym, do kogo zgłoszenie będzie przekazane do akceptacji.

hrappka

Informacja o otwartych zgłoszeniach pracowników

W przypadku, gdy na kalendarzu pracownika istnieją zgłoszenia kalendarzowe do zatwierdzenia to na zakładce Grafik pojawi się wykrzyknik. Po najechaniu na niego, pokaże się liczba oczekujących zgłoszeń. Dodatkowo poprawiliśmy czytelność informacji kalendarzowych, które pojawiają się po najechaniu na wybrane dni.

hrappka

Lista zadań: zmiany filtrów

Start > Zadania wprowadziliśmy zmiany dotyczące filtrów.

  • Filtr “Własne” obejmuje zadania własne i grup, do których należy zalogowany użytkownik.
  • Dodaliśmy nowy filtr “Indywidualne” umożliwia wyświetlenie zadań przydzielonych jedynie do operatora.

 

hrappka

PIT-4 i PIT-8 na dashboardzie deklaracji

Na dashboardzie deklaracji rozdzieliliśmy deklaracje o typie PIT-4 i PIT-8.

hrappka

Dodanie kodu klienta do serii (numeracji) dla Listy płac

Umożliwiliśmy dodanie kodu Klienta do serii (numeracji) dla listy płac o typie o pracę i cywilnoprawne. Aby dodać kod Klienta należy w oknie “Edytuj serie” zaznaczyć checkboxem “Pokaż kod Klienta”.

hrappka

Sekcja RSA w raporcie DRA

Dodaliśmy sekcję RSA w raporcie DRA w przypadku firm poniżej 20 zatrudnionych. Aby wygenerować raport należy wejść w Ustawienia > Moduły > Pracownicy i w sekcji „Ekwiwalent urlopowy/Chorobowe/Zasiłki” odznaczyć opcję “Powyżej 20 zatrudnionych”.

 

hrappka

Co więcej, podczas tworzenia grafiku pracownika należy uzupełnić godziny pracy oraz nieobecności typu chorobowe płatne i zasiłek ZUS.

hrappka

Po rozliczeniu i opłaceniu rozliczenia w deklaracji RSA w miesiącu, w którym dokonano płatności. W sekcji RSA zostaną uwzględnieni pracownicy rozliczeni, którym firma nie wypłaca zasiłków.

Aby otworzyć sekcję RSA należy wejść w Deklaracje > ZUS > Dodaj deklaracje firmy > Deklaracja DRA oraz wybrać miesiąc, w którym dokonano rozliczenie.

hrappka

Dla firm nie wypłacających bezpośrednio zasiłków ZUS w deklaracji DRA w sekcji RSA będą się wykazywać wprowadzone zwolnienia z kwotą zerową.

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.