Szanowni Państwo,

przedstawiamy nowości w systemie HRappka:

Kalkulator wynagrodzenia: usprawnienia

Gdy na Kalkulatorze wynagrodzeń wybierzemy walutę inną niż polskie złotówki, system zaprezentuje kurs, po którym wybrana waluta będzie przeliczona.

hrappka

Od teraz kalkulator wynagrodzeń uwzględnia także koszty pracodawcy związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi i prezentuje je w sekcji „Suma kosztów pracodawcy”.

hrappka

Uzupełnienie grafika normą

Na pierwszym kroku rozliczeń usprawniliśmy opcję “Uzupełnij grafik normą”. Po wybraniu tej opcji grafik zostanie uzupełniony zgodnie z normą.

hrappka

System pokaże informację o utworzonych wpisach. W przypadku gdy na grafiku już istnieją wpisy, to system wyświetli informację o tym, że grafik nie został uzupełniony.

hrappka

Pobieranie umów na dashboardzie planowania obsadzenia projektów

Po aktualizacji na dashboardzie planowania obsadzenia projektów, przy określaniu zapotrzebowania na podstawie umów, użytkownik zobaczy również pracowników z innych spółek, pod warunkiem że będzie miał do nich dostęp.

hrappka hrappka

Gratyfikant – dane kadrowe pracowników: nowy filtr

Start > Analizy w raporcie “Gratyfikant – dane kadrowe pracowników” dodaliśmy nowy filtr “Data rozpoczęcia pracy”.

hrappka

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.