Przedstawiamy nowości w systemie HRappka:

Nowa opcja na Ustawieniach PPK

Ustawienia > Finansowe > PPK dodaliśmy nową opcję “Wypłacaj składkę PPK razem z wypłatą pracownika”. Włączenie tej opcji spowoduje uwzględnienie w podstawie opodatkowania składki PPK pracodawcy bezpośrednio w miesiącu jej naliczenia.

hrappka

Składka PPK będzie oznaczona jako zapłacona w tej samej dacie co wynagrodzenie pracownika. Bieżące wynagrodzenie pracownika będzie uwzględniać podwyższoną podstawę opodatkowania.

Nowy panel: otwarte zgłoszenia pracowników

Start > Główna dodaliśmy nowy panel dotyczący otwartych zgłoszeń pracownika. Poprzez ten panel można szybko przelogować się na inną spółkę, kiedy jest potrzeba, aby zaakceptować/odrzucić zgłoszenie istniejące na innej firmie.

hrappka

W przypadku wpisów grafikowych istnieje możliwość masowej akceptacji lub odrzucania zgłoszeń.

hrappka

Rozszerzenie powiadomienia

Rozszerzyliśmy zakres raportu o usunięciu danych przez użytkownika o informacje dotyczące kandydatów, zezwoleń, przedmiotów i projektów.

hrappka

Nowy filtr w kolumnie Data zapłaty

Na liście płac w kolumnie Data zapłaty dodaliśmy możliwość filtrowania i sortowania.

hrappka

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.