Udoskonalony kreator rozliczeń

Z przyjemnością prezentujemy odnowiony kreator Rozliczeń w systemie HRappka.pl. Obecny widok kreatora jest jeszcze bardziej czytelny i intuicyjny ze względu na przejrzystą nawigację. W kreatorze zostały wyszczególnione 4 kroki, które pokrywają się z dotychczasowym procesem rozliczeń wynagrodzeń.

Krok 1: Wynagrodzenie

W tym kroku możemy niezmiennie zobaczyć lub wpisać ilość godzin przepracowanych w wybranym okresie. Następnie należy kliknąć “Akceptuj”. Po akceptacji, aby przejść do kolejnego kroku, należy skorzystać z przycisku “Następny krok: potrącenia i zwroty”.

hrappka

Krok 2: Potrącenia i zwroty

Zmianą w 2. kroku jest zapytanie o wygenerowanie listy płac po akceptacji potrąceń i zwrotów. Po kliknięciu “Zaakceptuj i wygeneruj listę płac” system przekieruje na następny krok rozliczenia.

hrappka hrappka

Krok 3: Rachunki/ Listy płac/ Faktury

W tym kroku można zobaczyć rachunki, listy płac, faktury. Jeśli istnieją niepodpisane rachunki, to przy nazwie zakładki pojawi się informujący o tym wykrzyknik. Kiedy wszystkie rachunki będą miały status “Podpisany”, można przejść do następnego kroku, klikając przycisk “Następny krok: Płatności”. Z poziomu tego kroku można też wrócić do poprzedniego kroku rozliczeń, klikając przycisk “Wstecz krok 2: Potrącenia i zwroty”.

hrappka

Krok 4: Płatności

W kroku “Płatności” można zakończyć proces rozliczenia. W tym celu należy kliknąć “Zakończ”. Aby wrócić na poprzedni krok, kliknij “Wstecz krok 3: Rachunki/ Listy płac/ Faktury”.

hrappka

Informacje dotyczące zmian w procesie rozliczeń są zapisywane i prezentowane pod każdym z kroków w nawigacji. Informacje te zawierają status rozliczenia, datę zmiany oraz imię i nazwisko użytkownika, który tej zmiany dokonał.

hrappka

Punktacja na ankiecie

Na profilu Kandydata umożliwiliśmy podgląd punktacji, która pozwala ocenić, czy Kandydat zdał/nie zdał testu. Co więcej, informacja ta jest prezentowana na liście ankiet.

hrappka hrappka

Wysyłka ankiet: nowa opcja

Na profilu encji dodaliśmy możliwość wysyłki ankiety do encji, na której profilu się znajdujemy.

hrappka

Legalizacja cudzoziemców: automatyczne przeniesienie informacji

Od teraz w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę w sekcji „Zezwolenie” (zakładka prezentowana przy decyzji pozytywnej) prezentujemy informacje z wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

hrappka

Wpisy grafikowe w Historii: usprawnienia

Poszerzyliśmy zapisywane w Historii zmiany o te, które dotyczą usunięcia wpisów grafikowych.

hrappka

Rezerwacja/podpięcie do mieszkania na liście pracowników

Od teraz na liście pracowników w kolumnie „Mieszkania” prezentowana jest informacja o rezerwacji miejsc w mieszkaniu. Dzięki temu nie trzeba sprawdzać rodzaju wpisu w kalendarzu mieszkania lub grafiku pracownika.

hrappka

Deklaracje PIT-11: podpisy

Dla deklaracji PIT-11 w poz. 90 i 91 dodaliśmy możliwość zdefiniowania:

  • podpisu płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobraniu podatku / pełnomocnika płatnika;
  • podpisu osoby upoważnionej do sporządzenia informacji.

Opcje te są dostępne w Ustawienia > Finansowe > Kadrowo-księgowe > sekcja PIT-11 .

hrappka

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.