Kolejność wyświetlania różnych typów stawek na rozliczeniu

W Rozliczeniu Klienta, kiedy pracownik ma dwie stawki godzinowe, np. nocna i dzienna, system będzie prezentował w kolumnie ten sam rodzaj stawki. Pozwoli to sprawnie podsumować godziny według rodzaju stawki.

hrappka

Urlop wychowawczy na raporcie RCA i RSA

Dane pracownika, który ma urlop wychowawczy są teraz wyświetlane w raporcie RCA w dwóch miejscach z dwoma różnymi kodami:

  • z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 00,
  • z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 00.

hrappka hrappka

Natomiast w raporcie RSA:

  • kod tytułu ubezpieczenia 01 10 00,
  • kod świadczenia/przerwy to 121.

hrappka

Raport potrącenia i zwrotów pracowników: nowa kolumna

Na raporcie “Potrącenia i zwroty pracowników” dodaliśmy kolumnę “Status pracownika”, według której można sortować i filtrować dane w raporcie. Raport jest dostępny w Start > Analizy.

hrappka

Wiadomości o decyzji opiekuna dotyczącej zgłoszenia

Zmieniliśmy tytuł i treść maili, informujących o decyzji opiekuna dotyczącej zgłoszenia pracownika.

hrappka hrappka

Lista przedmiotów: zmiany widokowe i filtry

Wprowadziliśmy zmiany widokowe na Liście przedmiotów, dostępnej w sekcji „Start”. Dane na liście można filtrować za pomocą filtru „archiwalne”, do którego dodaliśmy opcję „wszystkie”.

hrappka

Rozliczenia: nowy komunikat

Po zapłaceniu zobowiązań system pokaże stosowny komunikat o pomyślnej realizacji operacji.

hrappka

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.