Moduł zezwoleń: rozbudowa uprawnień

Rozbudowaliśmy uprawnienia do modułu zezwoleń osobno dla zezwoleń podstawowych, legalizacyjnych, certyfikatów i delegacji.

Dostępne opcje uprawnień dla zezwoleń podstawowych, legalizacyjnych i certyfikatów to:

  • Wszystkie – zarządzanie,
  • Wybrane – zarządzanie,
  • Wszystkie – podgląd,
  • Wybrane – podgląd,
  • Brak.

 

Dla zezwoleń związanych z delegowaniem dostępne opcje to:

  • Podgląd,
  • Zarządzanie,
  • Brak.

 

Objaśnienia uprawnień są dostępne po najechaniu na pytajnik znajdujący się obok nazwy modułu.

hrappka

Tworzenie i konfiguracja statusów zadań

Umożliwiliśmy tworzenie i konfigurację statusów zadań. Pozwala to na budowanie przepływu pracy dopasowanego do procesów w firmie. Konfiguracja statusów zadań jest dostępna w Ustawienia > Konfiguracja > Statusy.

hrappka

Wymagalność pól w zależności od statusu

Umożliwiliśmy konfigurowanie wymagalności pól w systemie w zależności od statusu. Aby je skonfigurować, należy przejść do Konfiguracja > Formularze > Klienci/ Pracownicy/ Kandydaci.

hrappka

Jeśli wymagalność pól w danym statusie zostanie włączona, to checkbox w kolumnie będzie prezentowany w stanie przejściowym.

hrappka

Import projektów z pliku Excel

Umożliwiliśmy import projektów z pliku Excel. W tym celu należy przejść do Ustawienia > Import i wybrać kategorię „Projekty”.

hrappka

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.