Ryczałt dla umowy zlecenia z wynagrodzeniem poniżej 200 zł

Podczas rozliczenia pracownika umożliwiliśmy rozliczenie umowy zlecenia z wynagrodzeniem poniżej 200 zł brutto z uwzględnieniem naliczenia podatku ryczałtem. Pozwala to na naliczenie ryczałtu bez kosztów uzyskania przychodu i ubezpieczenia społecznego. Opcja ta dostępna w ustawieniach firmy w Ustawienia > Moduły > Rozliczenia pracowników.

hrappka hrappka

Rozliczenia: historia

Od teraz historia zmian jest dostępna na Rozliczeniach pod ikoną zegara ze strzałką.

hrappka hrappka

Nowy typ stawki

Dodaliśmy nowy typ stawki – metr kwadratowy m². Stawka jest dostępna w sekcji Ustawienia > Finansowe > Stawki. Więcej o konfiguracji stawek można przeczytać tutaj: Czym są stawki i jak je skonfigurować? hrappka hrappka

Dodawanie urlopu: usprawnienia

Podczas dodawania urlopu, gdy wybierzemy dni wolne od pracy, system pokaże odpowiedni komunikat.

hrappka

Przekroczenie normy pracowniczej

Jeśli podczas dodawania wpisu grafikowego pracownikowi występuje przekroczenie normy pracowniczej, to system pokaże ostrzeżenie.

hrappka

W sytuacji, gdy przekroczenie doby pracowniczej już wystąpiło, na wpisie grafikowym pracownika system również pokazuje ostrzeżenie.

hrappka

Takie ostrzeżenie jest pokazywane również w przypadku przekroczenia normy tygodniowej i rocznej.

hrappka hrappka

W sytuacji, gdy podczas dodawania planu na kalendarzu pracy występuje przekroczenie normy pracowniczej, system pokaże ostrzeżenie informujące o tym. Dotyczy to przekroczenia normy dobowej, tygodniowej i rocznej.

hrappka

Korekta stanu urlopu: nowa opcja

Podczas korekty stanu urlopu na grafiku pracownika dodaliśmy opcję “Pomniejszenie stanu urlopu”, dzięki czemu można manualnie zmieniać stan urlopu.

hrappka

Podpięcie pracownika pod różne firmy: usprawnienie

Jeśli pracownik jest podpięty pod więcej, niż pod 1 spółkę, to podczas zgłaszania urlopu lub godzin pracy, widzi nazwę spółki, na której zgłasza dany wpis. Utworzone na grafiku wpisy są prezentowane z informacją, z jakiej firmy jest wpis.

hrappka hrappka

Na stronie głównej wymiar urlopu jest odrębnie pokazywany dla wszystkich firm, do których pracownik jest podpięty.

hrappka

Ostrzeżenie o niedostępności pracownika

Jeśli pracownik jest niedostępny w wybranym terminie, to podczas wystawiania mu umowy system pokaże ostrzeżenie informujące o tym.

hrappka

Współdzielenie profili: rozszerzone opcje

Rozszerzyliśmy opcje dostępu do współdzielonych elementów podczas współdzielenia profilu Kandydata.

W przypadku notatek można wybrać opcje:

  • Podgląd
  • Brak,
  • Podgląd i dodawanie,
  • Dodawanie bez podglądu.

hrappka

W przypadku tagów można wybrać opcje:

  • Podgląd
  • Brak,
  • Podgląd i dodawanie.

hrappka

Współdzielenie profili: wyłączenie

Opcję współdzielenia profili można wyłączyć w Ustawieniach bezpieczeństwa. W tym celu należy przejść do Ustawienia > Główna > Bezpieczeństwo.

hrappka

Nowa kolumna na liście aplikacji

Na liście aplikacji dodaliśmy kolumnę “Aplikacja”, w której możliwy jest podgląd ankiety aplikacyjnej.

hrappka

Po kliknięciu na wartość w kolumnie „Aplikacja”, zostanie zaprezentowane okno z podglądem wartości wpisanych w ankiecie aplikacyjnej.

Nowa zmienna na wydrukach

Dodaliśmy nową zmienną do wydruków pt. “Klient e-mail do wysyłki faktur”.

hrappka

Powiadomienia o kończących się zgodach RODO

Dodaliśmy nowy rodzaj powiadomień „Przypominaj o kończących się zgodach RODO na przetwarzanie danych osobowych”. Aby skonfigurować powiadomienie należy przejść do zakładki Ustawienia > Konfiguracja > Powiadomienia > Pracownicy i kandydaci.

hrappka

W Ustawieniach własnych użytkownik może zdecydować, czy chce otrzymywać to powiadomienie czy nie.

hrappka

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.