Dochody z innych źródeł / Rozliczanie się z podatku z małżonkiem

System umożliwia wprowadzenie kwot przychodów z innych źródeł, które wpływają na osiągnięcie wyższego progu podatkowego i limitu ZUS oraz faktu rozliczenia się wspólnie z małżonkiem. Opcja ta jest dostępna na profilu pracownika w sekcji Dane do rozliczeń.

hrappka hrappka

Wykrywanie duplikatów

Usprawniliśmy proces wykrywania duplikatów pracowników w systemie. Od teraz system będzie podpowiadał scalanie pracowników, którzy posiadają:

  • Identyczne imię i numer telefonu,
  • Identyczne imię i adres e-mail,
  • Identyczne numery identyfikacyjne
  • Identyczne zdjęcie.

 

Powyższe zasady obowiązują także podczas importu pracowników oraz aplikowania.

W informacji o duplikacie dodaliśmy opcję “Wyklucz”, po zastosowaniu której dana para pracowników nie będzie już podpowiadana do scalenia.

hrappka

Nawigacja na liście aplikacji

Na liście aplikacji dodaliśmy nawigację, która ułatwia poruszanie się pomiędzy nimi w systemie. Nawigacja (strzałki prawo/lewo) jest dostępna na podglądzie aplikacji po kliknięciu na wartość w kolumnie “Aplikacja”.

hrappka

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.