Szanowni Państwo,

przedstawiamy nowości w systemie HRappka.pl:

Nowa kolumna na listach zadań

W Start > Zadania dodaliśmy nową kolumnę “Opis”, gdzie są pokazywane informacje z pola Opis na zadaniu.

hrappka

Kolumna ta prezentuje się na wszystkich listach zadań w systemie, w tym na Kliencie, pracowniku, rekrutacji i innych encjach.

hrappka

Zadania na listach: nowy widok

Aby skompresować widok zadań na listach, od teraz treść zadania prezentowana jest w chmurce. Przykład poniżej:

hrappka

Przypomnienie o zadaniu: możliwość wyłączenia

Komunikat dotyczący przypomnienia o zadaniu rozszerzyliśmy o nową opcję “Wyłącz przypomnienia”. Można z niej skorzystać w sytuacji, gdy nie chcesz otrzymywać powiadomień o niewykonanych zadaniach w formie wyskakującego okienka (pop-up).

hrappka hrappka

Dodawanie załączników i tagów na etapie tworzenia encji

Od teraz istnieje możliwość dodania załączników i tagów do pracownika, Klienta, zadania czy innych encji jeszcze na etapie ich tworzenia.

hrappka

Lista pracowników: usprawnienia filtrowania

Na liście pracowników dodaliśmy możliwość filtrowania i sortowania kolumny Aplikacje.

hrappka

Na liście pracowników przy filtrze “Z zezwoleniami” dodaliśmy nową opcję “Bez aktualnych”.

hrappka

Edytowanie widżetów: usprawnienie

Umożliwiliśmy edytowanie widgetów rekrutacyjnych bez konieczności przelogowywania na spółkę, na której został on utworzony.

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.