Automatyczne planowanie harmonogramu pracy

W celu usprawnienia funkcji tworzenia grafików, na kalendarzu pracy dodaliśmy możliwość automatycznego planowania na podstawie skonfigurowanych parametrów. W tym celu należy kliknąć w przycisk Planowanie automatyczne, który jest dostępny nad tabelą.

Należy skonfigurować parametry, na podstawie których system zaproponuje grafik pracowników: stanowisko, minimalną dzienną przerwę, minimalną tygodniową przerwę oraz rotację zmian. Nad tabelą istnieje przycisk umożliwiający zatwierdzenie wszystkich wpisów i zakończenie planowania.

Istnieje również możliwość odrzucenia propozycji wpisów pracownika klikając w ikonę x przy pracowniku. System zaproponuje wtedy inne możliwe wpisy (pasujące do wskazanych kryteriów). Po najechaniu na pojedynczy wpis grafikowy, możliwe jest jego zatwierdzenie.