Moduł Pism

Start > Pisma stworzyliśmy moduł pism, który umożliwia zapisywanie w systemie, statusowanie oraz tagowanie korespondencji pocztowej, zarówno wychodzącej jak i przychodzącej. Umożliwiliśmy również podział pism na sprawy, w sytuacji gdy korespondencja dotyczy jednego wątku.

hrappka hrappka

Ustawienia konfiguracji pism:

Zmiany w module rozliczeń

W tym wdrożeniu również znalazły się zmiany w rozliczeniach mające na celu uproszczenie i zwiększenie przejrzystości procesów rozliczeń. Wprowadzone zmiany to m.in:

 • W pierwszym kroku rozliczeń:
  • po najechaniu na pole ze stawką wyświetlone zostaną szczegóły naliczenia wykazanej stawki (np. iloczyn stawki i ilości godzin, algorytm naliczenia świadczenia chorobowego, itp.)
  • po najechaniu na pole z ilością wyświetlona zostanie informacja, jeżeli ilość pobiera się z grafiku pracownika. Kliknięcie spowoduje przekierowanie na grafik pracownika,
  • jeżeli istnieje nieobecność z powodu choroby to w tooltipie o podstawie chorobowego wyświetlą się informacje o dacie ostatniego zwolnienia zarejestrowanego w grafiku.
 • W drugim kroku rozliczeń:
  • W kolumnie potrąceń i zwrotów – dodaliśmy informację o ich źródle oraz link do potrącenia/zwrotu, by było jasne skąd pochodzi,
  • już na drugim kroku, pod rozliczeniem, obok przycisku Akceptuj dodaliśmy możliwość wygenerowania Listy płac. Tym samym zlikwidowany został krok 3 rozliczenia. Po wygenerowaniu listy płac są dostępne w module Rozliczenia > Listy płac.
  • po zaakceptowaniu 2 kroku rozliczenia opcją tylko “Akceptuj” system pozostanie na rozliczeniu (ponieważ krok 3 został zlikwidowany, a wygenerowanie i usuniecie listy płac jest możliwe z kroku 2),
  • pod rozliczeniem, jeżeli krok rozliczenia został zapisany / zaakceptowany, to pojawi się informacja przez kogo i kiedy krok rozliczenia został zapisany bądź zaakceptowany,
  • jeżeli do rozliczenia wygenerowana została już lista płac to pod rozliczeniem pojawi się informacja kiedy i kto generował listę płac, z możliwością wycofania listy płac, hrappka
  • przycisk „Akceptuj” jest dostępny tylko podczas edycji rozliczenia,
  • przycisk „Powrót do listy”, znajdujący się nad tabelą rozliczenia, od teraz przekieruje Państwa do dashboardu rozliczeń,
 • Co więcej, na siatce rozliczeń, dodaliśmy możliwość usunięcia rozliczenia. Aby usunąć rozliczenie należy kliknąć na ikonę kosza przy rozliczeniu. hrappka

Działania na listach

Na liście pracowników, do filtra „Długość okresu zatrudnienia”, który był widoczny jedynie w miesiącach, dodaliśmy również opcję „w dniach”.

Powiadamianie Klienta o zmianach w kalendarzu pracy

Wprowadziliśmy zmiany w emailu wysyłanym do klienta, po dokonaniu w systemie zmian na zatwierdzonym kalendarzu pracy. Od teraz mail będzie zawierał zapotrzebowanie przed zmianą (przekreślone) oraz po zmianie.

hrappka

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.