Na naszym kanale na YouTube pojawił się nowy film instruktażowy przedstawiający proces generowania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i jego wysyłkę do praca.gov.pl – zachęcamy do zapoznania się z materiałem:

Instrukcja integracji z praca.gov.pl znajduje się tutaj.

Transkrypcja:

Aby wystawić oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, należy najpierw uzupełnić w systemie dane klienta u którego będzie pracował cudzoziemiec. W tym celu należy wejść w moduł Klienci, i na konkretnym kliencie uzupełnić dane potrzebne do wygenerowania oświadczenia – czyli nazwę, numer NIP, numer PKD, oraz adres. Jeżeli adres wykonywania pracy jest inny niż adres klienta, to można go dodać klikając w Dodaj adres.

Następnie należy uzupełnić dane stanowiska, na które chcemy zatrudnić obcokrajowca – ważne jest wybranie nazwy zawodu z rozwijalnej listy oraz wybór stawki pracownika. Gdy te informacje są uzupełnione możemy przejść do profilu pracownika, któremu chcemy wygenerować oświadczenie, czy zezwolenie. Uzupełnione powinny być dane osobowe pracownika oraz numery dokumentów, które potrzebne są na wniosku o zezwolenie czy oświadczenie. Na profilu pracownika należy również dodać załączniki, które będziemy chcieli załączyć do wniosku. Najcześciej jest to skan paszportu oraz potwierdzenie zapłaty. Gdy te informacje są uzupełnione, należy przejść do zakładki Zezwolenia, a następnie wybrać Dodaj zezwolenie i wybrać Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Następnie należy uzupełnić dane zezwolenia. System automatycznie nalicza 180 dni od daty od, czyli daty rozpoczęcia zezwolenia. Ilość dni można dowolnie modyfikować. Następnie należy uzupełnić dane oświadczenia. Jeżeli posiadamy zapisany szablon z danymi możemy go teraz otworzyć. Jeżeli nie, zapisanie szablonu będzie możliwe każdorazowo podczas końcowego zapisu oświadczenia. Następnie uzupełniamy podstawowe informacje o oświadczeniu. Większość danych zostanie pobrana na podstawie danych z klienta, który jest pracodawcą użytkownikiem, wybranego stanowiska oraz danych pracownika W zakładce załączniki należy wybrać załączniki do oświadczenia. Następnie możemy zapisać oświadczenie oraz wysłać je do praca.gov.pl. Jeżeli mamy w ustawieniach własnych uzupełnione dane integracji z praca.gov.pl, to klikniecie Zapisz na praca.gov.pl spowoduje zapisanie wniosku wraz z załącznikami w zakładce Sprawy w sekcji Dokumenty robocze. Z tego poziomu jest możliwość m.in. podejrzenia wniosku, wysłania go do urzędu, czy edycji.