Зміна умов праці іноземця – коли це можливо і яких вимог потрібно дотримуватися?

В даний час на ринку праці діє велика кількість правил і положень, які щороку змінюються і формують умови працевлаштування. Особливо важливими є правила, що стосуються працевлаштування іноземців, які все більше стають важливою частиною польського ринку праці.

Протягом багатьох років працевлаштування іноземців стало ключовим елементом польського ринку праці, що створює як виклики, так і переваги для роботодавців. На польському ринку праці працюють як висококваліфіковані іноземці, так і люди без досвіду.

У цій статті ми обговоримо питання, пов'язані зі змінами в умовах праці іноземців та зобов'язаннями, що виникають у зв'язку з цим.

Зміна умов праці для іноземців, які працюють на підставі дозволу на роботу

Дозвіл на роботу (zezwolenie na pracę) є одним з найпопулярніших документів, що легалізує роботу в Польщі. Роботодавець на підставі дозволу на роботу може працевлаштувати будь-якого іноземця, незалежно від його громадянства. Дозвіл на роботу подається роботодавцем перед початком роботи іноземця.

Дозвіл на працевлаштування типу А видається на визначений термін – максимум на 3 роки, з можливістю його продовження. Варто зазначити, що одного лише дозволу на працевлаштування недостатньо для того, щоб іноземець міг легально працювати. Офіційна робота в Польщі вимагає від іноземця наявності дійсного дозволу на перебування, який не виключає можливості працевлаштування.

Іноземець може працювати тільки у того роботодавця, для якого видано дозвіл. У дозволі, окрім зазначення роботодавця, також вказується тип договору, посада, винагорода за посаду та робочий час, який іноземець може працювати.

Існують деякі виняткові ситуації, які дозволяють змінити умови працевлаштування іноземця:

  • роботодавець може тимчасово доручити іноземцю роботу іншого характеру або на іншій посаді, ніж та, що зазначена в дозволі на працевлаштування, на період, що не перевищує загалом 30 днів протягом календарного року, за умови, що про цей факт буде повідомлено воєводі протягом 7 днів з моменту настання змін
  • крім того, умови праці можуть бути змінені на користь працівника, наприклад, шляхом збільшення винагороди, зміни договору доручення на трудовий договір
  • роботодавець може збільшити робочий час з відповідним збільшенням винагороди
  • роботодавець може змінити назву посади зі збереженням посадових обов'язків.

Всі інші зміни умов праці вимагають отримання нового дозволу на працевлаштування. Без нового дозволу на працевлаштування роботодавець не може зменшити заробітну плату, робочий час, змінити посаду або тип договору.

Зміна умов праці для іноземців, працевлаштованих на підставі заяви про доручення виконання роботи іноземцю

Заява про доручення виконання роботи іноземцю (oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy) – це спрощена процедура працевлаштування людей з-за кордону. Це особливий тип документа, призначений для громадян Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та України, який відрізняється від традиційного дозволу на працевлаштування набагато швидшим і простішим процесом його отримання.

З цією заявою іноземець може легально виконувати роботу на території Республіки Польща, дотримуючись умов, зазначених у заяві, протягом максимального періоду 24 місяців. Як і у випадку з дозволом на роботу, іноземець, який має намір виконувати роботу, повинен мати документ, що дає право на перебування в Польщі, що не виключає можливості виконання роботи.

Однак слід зазначити, що процедури, пов'язані з декларацією про доручення, є більш суворими порівняно зі стандартним дозволом на працевлаштування. Вони обмежують можливості збільшення робочого часу і не дають можливості працювати на інших умовах протягом 30 днів протягом календарного року.

На підставі декларації роботодавець може лише підвищити заробітну плату або змінити цивільно-правовий договір на трудовий. Ми не можемо змінити посаду або контракт, зменшити заробітну плату, збільшити або зменшити робочий час. Будь-яка з перерахованих вище змін вимагає від роботодавця реєстрації нової декларації про доручення виконання роботи іноземцю.

Зміна умов праці для іноземців, працевлаштованих на підставі повідомлення про доручення виконання роботи громадянину України

Повідомлення про доручення виконання роботи громадянину України (powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy)- як випливає з назви – це документ, який легалізує працю громадян України. Завдяки цьому документу іноземець може виконувати роботу без необхідності мати традиційний дозвіл на працевлаштування.

Єдиною вимогою є те, щоб працівник мав право легального перебування в Польщі. Найбільшою перевагою цього типу документа є те, що не потрібно чекати на його видачу, а подати повідомлення можна навіть заднім числом, протягом 14 днів від початку виконання роботи громадянином України. Важливо, що процедура подачі повідомлення є безкоштовною.

При працевлаштуванні іноземця на підставі такого повідомлення про доручення, роботодавець може збільшити винагороду за роботу та збільшити робочий час з відповідним пропорційним збільшенням винагороди. Однак будь-яка інша зміна умов праці або укладення нового договору вимагає подання нового повідомлення.

Існує, однак, виняток: нове повідомлення не потрібно подавати, якщо новий договір містить ті ж самі умови, що й попередній. У такій ситуації йдеться про продовження роботи, а не про початок роботи.

Зміна умов праці для іноземців, працевлаштованих на підставі дозволу на проживання та роботу

Дозвіл на тимчасове проживання та роботу (zezwolenie na pobyt czasowy i pracę), також відомий як єдиний дозвіл, є одним із видів документів, які дають право іноземцю перебувати в країні. На відміну від звичайного дозволу на роботу, цей документ легалізує як проживання, так і роботу іноземця.

Єдиний дозвіл дозволяє іноземцю працювати тільки у конкретного роботодавця і на умовах, зазначених у рішенні. Ці умови включають тип договору, посаду, найнижчу погодинну або найнижчу місячну заробітну плату іноземця та робочий час іноземця.

Зміна цих умов вимагає від іноземця виконання певних зобов'язань. У випадку цього типу дозволу саме іноземець, а не роботодавець, повинен подати заяву на отримання нового дозволу або внесення змін до існуючого документу, якщо він або вона має намір змінити умови праці.

Однак існують певні ситуації, коли суб'єкт, який доручає виконання роботи, може змінити умови праці іноземця, і іноземцю не потрібно буде змінювати дозвіл.

Першою такою ситуацією є ситуація, коли іноземець був звільнений від дозволу на працевлаштування до отримання дозволу на тимчасове проживання та роботу. У цьому випадку в рішенні не вказані умови праці, тому їх зміна не вимагає видачі нового дозволу і іноземець також може виконувати роботу в іншого роботодавця. Іноземець не зобов'язаний повторно оформляти або вносити зміни до дозволу, якщо умови праці змінюються на його користь. Як і у випадку з попередніми дозволами на роботу, роботодавець може збільшити заробітну плату іноземця та замінити договір доручення на трудовий договір.

Потреба у зміні дозволу не виникає, якщо роботодавець пропорційно збільшує робочий час, підвищуючи заробітну плату іноземця, або змінює назву посади, зберігаючи той самий обсяг обов'язків. Прикладом може бути зміна назви посади з “молодший спеціаліст з адміністрування" на “спеціаліст з адміністрування". Однак всі інші зміни, такі як зменшення заробітної плати, скорочення робочого часу, зміна назви посади та обсягу обов'язків, вимагають подачі документів на отримання нового дозволу або внесення змін до існуючого дозволу. Заява іноземця подається до воєводи, в юрисдикції якого перебуває поточне місце проживання іноземця.

Працевлаштовуйте іноземців ще швидше та простіше!

  • Генерація дозволів на роботу
  • Ведення обліку працівників
  • Сповіщення та нагадування
  • Система постійно адаптується до законодавчих змін

TТетуйте 14 днів безкоштовно!

Andrzej Tkaczuk

Спеціаліст з питань легалізації іноземців

Я спеціаліст у сфері легалізації праці та перебування іноземців. Працюю в аутсорсинговій індустрії вже 7 років, займаюся кадровими питаннями, підбором персоналу та легалізацією працевлаштування.
Додатково надаю послуги рекрутера в ІТ-секторі. На кожній посаді, я працюю з іноземцями, я завжди в курсі останніх змін у законодавстві та тенденцій у сфері легалізації.