Home Office: polecenie pracy zdalnej i instrukcje dla pracowników 

Ze względu na wymóg pracy zdalnej spowodowany stanem zagrożenia epidemicznego, wiele firm przeszło na tryb pracy zdalnej. Normuje to specustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Polecenie pracy zdalnej

Nie jest określony w ustawie sposób polecenia pracy zdalnej. Pracodawca może wystosować pismo lub email z poleceniem wykonywania pracy zdalnej.  Treść polecenia pracy zdalnej powinno zawierać:

  • podstawę prawną czyli ustawę z 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
  • Imię i nazwisko pracownika, któremu zlecamy pracę zdalną
  • Polecenie pracy zdalnej, czyli świadczenia pracy poza miejscem jej stałego obowiązywania
  • Datę obowiązywania polecenia lub datę rozpoczęcia obowiązywania.  

Źródło:

Aby praca była bezpieczna i efektywna, warto poinformować pracowników o zasadach pracy zdalnej. Punkty, które warto uwzględnić to m.in:

  • Prawa i obowiązki pracodawcy
  • Prawa i obowiązki pracownika
  • Wsparcie techniczne
  • Zasady bezpieczeństwa danych

Źródło: