Integracja systemu HRappka z praca.gov.pl

W związku z tym, że na portalu praca.gov.pl od 15 października 2020 r. zostanie zablokowana możliwość logowania się za pomocą loginu i hasła, nasi użytkownicy będą mogli logować się za pomocą login.gov.pl.

Aby ustawić integrację z login.gov.pl należy w sekcji Ustawienia własne > Integracje wprowadzić dane dotyczące profilu zaufanego. Gdy chcemy zapisać wniosek utworzony w systemie do katalogu roboczego na praca.gov, system poprosi o weryfikację kodem sms wysłanym na podany w profilu zaufanym numer telefonu. Po pomyślnej weryfikacji kodu oświadczenie zostanie dodane.

W Ustawienia własne > integracje wpisujemy login i hasło do logowania na portalu login.gov.pl:

Logowanie na tym portalu jest możliwe na dwa sposoby:
– za pomocą nazwy użytkownika i hasła
– za pomocą zewnętrznego dostawcy tożsamości – np. banku.

Jeżeli nie pamiętasz danych do logowania możesz skorzystać z opcji przypominania tych danych.

https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=6pki1id55hp6ttbtxfzx

Konfiguracja logowania hasłem do profil.gov.pl

Aby skonfigurować opcję logowania hasłem na profil.gov.pl należy wejść w Ustawienia > Zarządzanie kontem, wejść w Szczegóły konta > Edycja i w sekcji “Dopuszczalne metody logowania" zaznaczyć checkbox “Logowanie za pomocą hasła" i zapisać.

Aby wysyłać oświadczenia i zezwolenia do praca.gov.pl należy najpierw zintegrować swoje konto z portalem. Jest to możliwe z poziomu ustawień własnych, z zakładki integracja.

Następnie, po zapisaniu oświadczenia, należy skorzystać z przycisku “Zapisz na praca.gov.pl”. Znajduje się on pod zapisanym dokumentem (oświadczeniem / zezwoleniem).

Po wybraniu organizacji/osoby, która wystawia oświadczenie, zostanie ono zapisane w folderze “Dokumenty Robocze” na stronie praca.gov.pl.

Po wejściu w wybrany dokument można go zatwierdzić i wysłać.