Jak zatrudnić opiekunkę z Ukrainy w Niemczech?

Polscy pracodawcy coraz częściej decydują się na zatrudnianie pracowników spoza Unii Europejskiej. Ze względu na dużą konkurencję przedsiębiorstw z innych państw członkowskich UE (przede wszystkim Niemcy), polskie firmy przyjmują zewnętrzne zlecenia i delegują pracowników do pracy w ramach świadczenia usług. Często są to osoby z krajów trzecich – Ukraina, Białoruś.

Delegowanie opiekunek do pracy w Niemczech staje się coraz bardziej popularne. Firmy zajmujące się tą branżą muszą podjąć szereg działań w tej sprawie – jest to długi proces, zanim wszystko dojdzie do skutku. W tym artykule dowiesz się, co warto wiedzieć na temat delegowania opiekunek z Ukrainy do pracy w Niemczech, oraz na co trzeba zwrócić szczególną uwagę przy opiekunkach delegowanych za granicę.

Delegowanie opiekunek do pracy na terenie Niemiec – legalizacja

Zatrudnianie pracowników spoza UE z branży opieki jest możliwe wyłącznie przez model delegowania. Wyjątkiem są rezydenci krajów Unii Europejskiej, którzy mogą przebywać i pracować na terenie Niemiec w okresie 3 miesięcy w ciągu roku. 

Polskie firmy delegujące pracowników z Ukrainy muszą spełniać pewne wymogi, aby delegowanie opiekunek do Niemiec było w pełni legalne:

 • respektować umowy polsko-niemieckie o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • zapewnić delegowanemu pracownikowi przynajmniej minimalne wynagrodzenie
 • zagwarantować pracownikowi urlop w wymiarze obowiązującym w Niemczech
 • przestrzegać przepisów prawa niemieckiego dotyczących czasu pracy

Działa to również w drugą stronę. Delegowane opiekunki muszą również respektować niemieckie przepisy. Aby opiekunka mogła świadczyć usługi opieki domowej, musi:

 • przebywać legalnie w Polsce np. na podstawie wizy pracowniczej, zezwolenia na pobyt, czy paszportu biometrycznego
 • być legalnie zatrudnioną w Polsce

Delegowanie opiekunek z krajów trzecich – warunki

Cudzoziemiec państw trzecich, posiadający zezwolenia na pracę na terenie Polski, może wyłącznie zatrudnić się w Polsce. Proces delegowania pracowników za granicę – a dokładnie do Niemiec wiążę się z załatwieniem odpowiednich formalności. W przypadku opiekunek z państw trzecich czyli mi.n. Ukrainy należy uzyskać specjalny rodzaj wizy – wizę Vander Elst.

Wniosek o wydanie wizy Vander Elst, pracownik musi zgłosić osobiście. Wizę tę można uzyskać w ambasadzie Niemiec w Warszawie po spełnieniu następujących warunków:

 • obywatel państwa trzeciego powinien posiadać zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Tym samym powinien być ubezpieczony i mieć opłacone składki na ubezpieczenie społeczne
 • osoba taka musi mieć zawartą umowę o pracę z polskim pracodawcą – umowy zlecenia w tym przypadku nie wystarczą
 • polski pracodawca powinien mieć zawartą umowę z niemieckim odbiorcą usługi
 • świadczenie pracy przez obywatela kraju trzeciego na terenie Niemiec nie będzie jedynym celem
 • zatrudnienia tej osoby przez polskiego pracodawcę

Dokumenty – Wiza Wander Elst

Do dwóch wniosków w języku niemieckim, własnoręcznie podpisanych, należy dołączyć następujące dokumenty:

 • aktualne fotografie biometryczne
 • paszport
 • dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia na pobyt i pracę
 • umowę między firmą świadczącą usługę a przedsiębiorstwem trzecim w państwie Unii Europejskiej
 • zaświadczenie firmy świadczącej daną usługę
 • dowód ubezpieczenia na wypadek choroby (dokument A1 oraz karta EKUZ)

Oprócz złożenia kompletu dokumentów, należy także uiścić opłatę w kwocie 75 euro.

Dowiedz się więcej:

Delegowanie pracowników do Niemiec – wiza vander elst

Delegowanie opiekunów i opiekunek – automatyzacja procesu

Rekrutacja – pytania do opiekunek osób starszych

Deleguj opiekunki za granicę jeszcze szybciej i łatwiej!

 • Sprawne zarządzanie opiekunkami
 • Standaryzowane szablony CV
 • Generowanie zezwoleń i oświadczeń 

Testuj 14 dni bez opłat!

Jakub Majcher

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Miłośnik szeroko pojętego dziennikarstwa. Interesuje się digital marketingiem i analizą treści. Stara się, aby pozycjonowanie słów, nigdy nie wzięło góry nad właściwym przekazem tekstu.


Delegowanie opiekunek do pracy w Niemczech staje się coraz bardziej popularne. Wiele przedsiębiorstw w Polsce decyduję się na współpracę z firmą na terenie Niemiec. Proces delegowania osób z państw trzecich (spoza Unii Europejskiej) nie jest najłatwiejszy. Wymaga to sporo czasu i składania wielu dokumentów.