Legalizacja pracy cudzoziemców – TOP zmian w przepisach

W ubiegłym roku w życie weszły nowe przepisy, które dotyczą legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce. Niektóre z nich ułatwiły proces legalizacji pobytu i dostępu do rynku pracy dla cudzoziemców. Natomiast z drugiej strony, pojawia się niepewność, związana z obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID-19. Czego należy oczekiwać w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w tym roku? Na jakiej podstawie można wystąpić o zezwolenie na pobyt czasowy? Czy legalizacja pobytu będzie możliwa?

Zezwolenie na pobyt i zezwolenie na pracę w 2021 – zmiany przepisów

Zmiana terminu składania wniosków o zezwolenie

Kluczową modyfikacją w związku z legalizacją pobytu i pracy osób z zagranicy w Polsce, była zmiana terminu składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz przedłużenie legalności pobytu i pracy na podstawie wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego. Dotyczy to osób, które w marcu, w dniu ogłoszenia stanu zagrożenia związanego z COVID, przebywały w Polsce na legalnych zasadach.

Takie zmiany pozytywnie wpłynęły na kwestię legalizacji pobytu cudzoziemca i wykonywania pracy w Polsce, ponieważ pozwoliły zachować ciągłość zatrudnienia cudzoziemców, nawet jeśli komuś w trakcie pandemii skończyła się ważność dokumentów. Na podstawie tarczy antykryzysowej taka osoba mogła legalnie zostać i pracować w Polsce.

Zmiany będą obowiązywać do 30-go dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Na mocy prawa zostają przedłużone ważności:

  • karty pobytu
  • tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca
  • polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca
  • dokumentów “zgoda na pobyt tolerowany"

Zatrudnienie cudzoziemców bez zezwolenia na pracę

W tym roku ułatwione zostały kwestie legalizacji zatrudnienia, dzięki którym można zatrudnić cudzoziemców bez zezwolenia na pracę. Dotyczy to osób posiadających wizę humanitarną. Zmiana ta była głównie kierowana do osób z Białorusi. Dodatkowo uproszczono proces przenoszenia firmy z Białorusi do Polski w ramach wiz Poland Business Harbour.

Zmiany przepisów nie ominęły też branży medycznej. Od teraz wykonywanie pracy dla lekarzy, pielęgniarek i pracowników medycznych z zagranicy jest legalne, nie ma potrzeby składania wniosku o zezwolenie o pracę.

Wyrabianie wiz

Zmienił się proces wyrabiania wiz w celu wykonywania pracy pod względem miejsca wydawania. Jeśli do tej pory wyrabiać wizę można było tylko w kraju pochodzenia, to teraz wizy wydają w kraju pobytu czasowego.

Do zmian w przepisach należy rozszerzenia wniosku o wydanie roboczej wizy. Wniosek ten powinien teraz zawierać informacje na temat zezwolenia o pracę. Można go złożyć dopiero po otrzymaniu zezwolenia.

Legalizacja pracy cudzoziemców w 2021 a COVID: kwarantanna w Polsce

Dynamicznie zmieniające się zasady odbycia kwarantanny wprowadzają niepewność zarówno dla pracodawców, jak pracowników. Na ten moment, nie ma obowiązku odbywania kwarantanny, jeśli osoba, która przekracza granicę, posiada certyfikat otrzymania szczepionki. W innych przypadkach musi udać się na 10 dniową kwarantannę, którą najwcześniej zakończyć można po 7 dniach (pod warunkiem negatywnego wyniku testu). Jednak sytuacja ta może ulec zmianie w kolejnych miesiącach.

Polecane artykuły:

System do legalizacji pracy cudzoziemców

Usprawnić procesy legalizacji pobytu i dostępu do rynku pracy cudzoziemcowi w Polsce, można za pomocą systemu HRappka.pl. System umożliwia:

  • generowanie oświadczeń i zezwoleń na pracę,
  • automatyczna wysyłka dokumentów do urzędu (dot. pobytu i pracy cudzoziemców),
  • przypomnienia o kończących się terminach ważności dokumentów legalizacyjnych,
  • zarządzanie mieszkaniami i transportem
  • i wiele innych.

Dowiedz się więcej na temat funkcjonalności modułu Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców.

System HRappka usprawnia kluczowe procesy związane
z zatrudnieniem oraz legalizacją cudzoziemców.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej lub zostaw nam swój numer telefonu – oddzwonimy!