Najniższa krajowa 2024. Ile będzie kosztowało zatrudnienie pracownika?

W 2024 r. czeka nas dwukrotne podwyższenie płacy minimalnej. Ile wyniesie najniższa pensja i minimalna stawka godzinowa w 2024 r? O ile wzrosną koszty zatrudnienia pracownika? Te i inne kwestie dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę omawiamy w artykule. 

Rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę

Dnia 14 września 2023 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw 15 września 2023 roku, a wchodzi w życie 1 stycznia 2024 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę 2024

Zgodnie z Rozporządzeniem, minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r wzrośnie dwukrotnie.

 • od 1 stycznia 2024 r do 30 czerwca 2024r minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4242 zł brutto (co oznacza wzrost o 752 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 stycznia 2023 r)

 • od 1 lipca 2024 r do 31 grudnia 2024 r minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4300 zł brutto (co oznacza wzrost o 700 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2023 r)

Ile na rękę w 2024? Kalkulator netto brutto 

Powyższe kwoty są oczywiście wynagrodzeniem za pracę brutto. Pracownik “na rękę" otrzyma wynagrodzenie pomniejszone o składki ZUS i podatek PIT. Pensja minimalna netto, po odliczeniu składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe), składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy wygląda następująco: 

 • od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku najniższa pensja netto wyniesie 3221,98 zł

 • od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku najniższa pensja netto wyniesie 3261,53 zł

Szybkie obliczenie kwoty brutto i netto wynagrodzenia, a także kosztów pracodawcy, umożliwia darmowy kalkulator wynagrodzeń HRappka.

Zapraszamy do skorzystania z darmowego kalkulatora wynagrodzeń

Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej w 2024 r

Na podwyżki mogą liczyć również osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia wzrosną stawki godzinowe dla określonych umów cywilnoprawnych. Tutaj również podwyżka odbędzie się w dwóch etapach:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku minimalna stawka godzinowa wyniesie 27,70 zł
 • od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku minimalna stawka godzinowa wyniesie 28,10 zł

Koszt zatrudnienia pracownika w 2024 r

Dynamiczny wzrost płacy minimalnej wiąże się ze sporym obciążeniem finansowym przedsiębiorców. Pracodawca zatrudniając pracownika na pensji minimalnej w 2024 r poniesie odpowiednio podwyższone koszty zatrudnienia:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku suma kosztów zatrudnienia pracownika wyniesie 5110,76 zł

 • od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku suma kosztów zatrudnienia pracownika wyniesie 5180,64 zł

Szczegółowe koszty zatrudnienia pracownika z podziałem uwzględniającym składki opłacane przez pracodawcę znajdują się w poniższej tabeli. 

Wymiar czasu pracy
Rodzaj składki Koszt zatrudnienia od 1 stycznia 2024 (na płacy minimalnej) Koszt zatrudnienia od 1 lipca 2024 (na płacy minimalnej)
Składka emerytalna  414,02 zł  419,68 zł
Składka rentowa  275,73 zł  279,50 zł
Składka wypadkowa  70,84 zł  71,81 zł
Składka na FP  103,93 zł  105,35 zł

Składka na FGŚP

 4,24 zł  4,30 zł
Płaca minimalna 2024 brutto  4 242 zł  4 300 zł
Suma kosztów 5 110,76 zł 5 180,64 zł

Źródło: pit.pl

Obliczanie wynagrodzeń w systemie HRappka

System HRappka automatyzuje wszystkie procesy związanie z obliczaniem wynagrodzeń pracowników. Umożliwia m.in. rozliczenie wszystkich pracowników w kilka minut, wygenerowanie pasków wynagrodzeń i listy płac

Dodatkowo, w systemie możesz w każdym momencie sprawdzić wysokość wszystkich składek, a także należnych pracownikowi zasiłków i ulg. 

Testuj za darmo nowy, najnowocześniejszy moduł rozliczeń w HRappce! 

Czytaj więcej:


Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę gwarantuje, że przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia wzrośnie w stopniu nie niższym niż wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem prognozowany w danym roku. Na 2024 r zaplanowane są dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z tym czeka nas rekordowa płaca minimalna. Płaca minimalna w 2024 od 1 stycznia 2024 wyniesie 4242 zł brutto. Kolejna podwyżka wejdzie w życie od 1 lipca 2024 r – wynagrodzenie minimalne za pracę wzrośnie do 4300zł brutto.

Zarządzanie procesami HR

 • Rekrutacja i onboarding
 • Legalizacja cudzoziemców
 • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
 • Kadry i płace
TESTUJ BEZ OPŁAT