Weryfikacja kompletności danych wprowadzonych przez użytkownika

W celu usprawnienia procesu wystawiania umów, dodaliśmy kolejne opcje wymagań, które musi spełnić pracownik wpisując dane do umowy. Należy przejść do Ustawienia > Moduły > Pracownicy i zjechać do sekcji Wymogi wystawiania umów.

Dostępne opcje to:

  • Nie pozwalaj użytkownikom na dodawanie umów z datą wsteczną – zaznaczenie opcji spowoduje, że użytkownicy nie będą mogli wystawiać pracownikom umów z datą wsteczną. Blokada nie dotyczy administratorów.
  • Legalizacja w okresie – zaznaczenie opcji spowoduje, że użytkownicy nie będą mogli wystawiać umów cudzoziemcom nieposiadającym zezwolenia na pobyt i pracę w danym okresie. Blokada nie dotyczy administratorów.
  • Uzupełniony adres zamieszkania lub podpięcie mieszkania – zaznaczenie opcji spowoduje, że użytkownicy nie będą mogli wystawiać umów pracownikom nieposiadającym uzupełnionego adresu zamieszkania lub podpięcia pod mieszkanie. Blokada nie dotyczy administratorów.
  • Uzupełnione pola pracownika – zaznaczenie opcji spowoduje, że użytkownicy nie będą mogli wystawiać umów pracownikom nieposiadającym uzupełnionych wymaganych danych na formularzu. Blokada nie dotyczy administratorów.

hrappka

 

Pracownik, który nie wprowadzi kompletnych wymaganych danych, nie ukończy procesu zapisywania umowy. Administrator ma możliwość zapisania umowy po kliknięciu „zapisz mimo to" hrappka

Rozszerzona możliwość filtrowania list pracowników i kandydatów

Wprowadziliśmy możliwość filtrowania list pracowników i kandydatów względem kryteriów rekrutacji i statusu aplikacji. Wprowadzona została również ujednolicona kolejność filtrów na listach: pracowników, kandydatów i aplikacji.

hrappka

Zmiania w uprawnieniach do przeglądania profili pracowników

Nowe uprawnienia użytkowników względem profilu pracownika. Wprowadziliśmy zmiany w widoczności niektórych zakładek na profilu pracownika ze względu na dostęp użytkownika do powiązanych encji (np. Klientów, rozliczeń, rekrutacji).

  • Zakładkę zajęcia komornicze – dostęp posiada użytkownik posiadający uprawnienia do rozliczania pracowników.
  • Zakładkę panel rekrutacji – dostęp posiada użytkownik posiadający uprawienia do rekrutacji.
  • Zakładkę klienci – dostęp posiada użytownik posiadający uprawienia do klientów.
    • Co więcej dodaliśmy użytkownikowi uprawnienie do widoczności zakładki Grafik na pracowniku. Domyślnie, użytkownicy z dostępem do pracowników, mają dostęp do ich grafików. Konfiguracja uprawnień użytkowników jest dostępna w

Ustawienia > Główna > Użytkownicy.

  • Grafik – dostęp posiada użytkownik posiadający uprawieniania do przeglądania grafiku.

hrappka

 

Nowe typy wpisów grafikowych.

Dla pracownika, który w profilu posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności system uwzględnia naliczanie dodatkowego urlopu wypoczynkowego oraz turnusu rehabilitacyjnego. hrappka hrappka

Wprowadzono możliwość dodania wpisu nieobecności typu: specjalistyczne badania lekarskie dla osób niepełnosprawnych. By dodać daną nieobecność należy z profilu pracownika przejść do grafiku, wybrać datę i żądany rodzaj nieobecności. hrappka

Na grafiku pracownika w szczegółach nieobecności widnieje informacja o wykorzystanych i należnych dniach urlopu. hrappka

Ewidencjonowanie przerw na karmienie

Nowością jest również wprowadzenie przerw na karmienie. Ich suma może wynosić maksymalnie 1 godzinę dziennie. By dodać przerwę na karmienie, należy z poziomiu profilu pracownika przejść do grafiku. wybrać datę a następnie w rodzaju nieobecności wybrać „Przerwa na karmienie" hrappka

Po wprowadzeniu przerw na karmienie w systemie następuje przeliczenie do godzin pracy i dodanie przerwy do czasu pracy. hrappka

Wprowadzenie opcji praca zdalna i praca w delegacji w raporcie wydruk godzin pracy

W celu ujednolicenia danych, dodaliśmy do wydruku godzin pracy opcje „praca w delegacji" i „praca zdalna". Znaleźć je można w START > Analizy > Wydruk godzin pracy hrappka Prosimy o wypełnienie Ankiety Zadowolenia

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.

Pozdrawiamy,
Zespół HRappka.pl