Zwijanie / rozwijanie atrybutu typu sekcja

Od teraz w zakładce Ustawienia > Konfiguracja > Formularze, podczas dodawania lub edycji atrybutu typu sekcja jest możliwość zwijania i rozwijania danych w sekcji na konkretnych obiektach w systemie (np. na profilu pracownika). Na start dane są rozwinięte, jednak w ustawieniach sekcji można wybrać kiedy sekcja ma być zwinięta – zawsze, tylko gdy pola uzupełnione, tylko gdy pola nieuzupełnione lub nigdy.

hrappka
hrappka

Dokument pobytowy vs paszport biometryczny

Jeżeli pracownik posiada inny dokument pobytowy np. wiza, karta pobytu oraz posiada paszport biometryczny, to system dodaje dni ruchu bezwizowego do dni pobytu. Jedynym warunkiem jest dodanie przejazdu do paszportu biometrycznego.

Usprawnienia w module mieszkań

Wprowadziliśmy zmiany w module mieszkań mające na celu usprawnienie zarządzania kosztami:

  • dodaliśmy nowe medium licznika – ogrzewanie oraz inne. hrappka
  • dodaliśmy nowe typy kosztu: Internet, Nieczystości płynne (szambo), Nieczystości stałe (śmieci), Opał – butle gazowe, Opał – olej, Opał – węgiel, Opał – pellet, Opał – inne, Ochrona, Remont, Utrzymanie. hrappka

Widoczność wieku na formularzu pracownika/kandydata

Podczas dodawania atrybutu typu data na pracowniku (W Ustawieniach > Konfiguracja > Formularze) dodaliśmy możliwość włączenia opcji pokazania lat, która będzie wyświetlała wiek na formularzu

hrappka
hrappka

Nowy wniosek Meldunek

Zaktualizowaliśmy wniosek „Meldunek”. Można go wygenerować w profilu pracownika, w zakładce Zezwolenia > Podstawowe, klikając w „+ Dodaj zezwolenie” i wybierając Meldunek.

Usprawnienia w raportach dla księgowości

W raporcie dla księgowości według płatności w okresie oraz w raport dla księgowości według rozliczeń w okresie dodaliśmy:

  • kolumny – rodzaj płatności – przelew/gotówka,
  • kolumny z atrybutami umów,
  • wiersz w kolorze szarym z podsumowaniem gdy pracownik występuje w zestawieniu więcej niż raz.

Zaliczka: rodzaj płatności

Od teraz, na formularzu dodawania zaliczki w przypadku zaznaczenia „zapłacono – tak” pokazany zostanie rodzaj płatności, analogicznie jak na oznaczeniu płatności jako zapłacona.

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.