Rozliczanie nadgodzin w niestandardowym okresie

Umożliwiliśmy rozliczanie nadgodzin w okresach innych niż jednomiesięczne. W ustawieniach Klienta należy wskazać “Okres rozliczania nadgodzin w miesiącach”, który jest liczbą miesięcy, w której system ma kontrolować naliczanie nadgodzin, a także miesiąc rozpoczęcia okresu. Nadgodziny dobowe są naliczane bezpośrednio w miesiącu ich wystąpienia, natomiast nadgodziny tygodniowe są rozliczane w ostatnim miesiącu zdefiniowanego okresu.

hrappka

Widok zapotrzebowania na projekcie

Przy każdym stanowisku na projekcie, jest możliwość zdefiniowania zapotrzebowania w wybranym okresie. Określone zapotrzebowanie zostanie zaprezentowane na kalendarzu pracy.hrappka

Analogicznie dodane na kalendarzu zapotrzebowanie będzie prezentowane na oknie zapotrzebowania w szczegółach projektu.hrappka

Powiadomienie dla pracownika o zaakceptowanych godzinach

W ustawieniach systemu (Ustawienia>Konfiguracja>Powiadomienia>Pracownicy i kandydaci) pojawił się nowy rodzaj powiadomienia – “Wysyłaj pracownikom realizację godzin.”

hrappka

Aktywacja tego powiadomienia spowoduje wysyłkę wiadomości do pracownika (drogą mailową/systemową/smsową) z informacją, że zrealizowane przez niego godziny zostały zaakceptowane.

Certyfikaty – filtrowanie

Dodaliśmy możliwość filtrowania na liście certyfikatów:

  • według typu uprawnień (np. spawalnicze),
  • według klienta, do którego jest przypisany pracownik.

Nowe kolumny

  • “Przynależność do grup” na liście pracowników (pracownik mający konto w systemie może być przypisany do grup i to one będą prezentowane w kolumnie),
  • “Ostatnie logowanie” na liście pracowników,
  • “Alokacja kosztów faktury” na liście procesów workflow.

Dodatkowe możliwości integracji przez API

HRappka pozwala na integrację przez API z innymi systemami. W ostatnim wdrożeniu poszerzyliśmy możliwości w tym zakresie poprzez dodanie możliwości importu lub eksportu załączników kandydata przez API, a także wyszukiwanie stworzonych rekrutacji po koordynatach (lokalizacji).

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.