Pole daty – szybkie skróty

Aby usprawnić Państwu wpisywanie dat oraz filtrowanie wyników po dacie, przy każdym polu zawierającym datę od-do dodaliśmy przycisk, który pozwala sprawnie wybrać zakres dat. Korzystając z przycisku można szybko wybrać: dziś / jutro / bieżący tydzień / bieżący miesiąc / poprzedni tydzień / poprzedni miesiąc / następny tydzień / następny miesiąc.

hrappka

Tworzenie potrąceń / zwrotów na podstawie dodanych dokumentów

Na zezwoleniu dodaliśmy opcję tworzenia potrąceń/zwrotów na podstawie dodanych dokumentów (np. zezwoleń na pracę). Dodane potrącenie/zwrot zostanie uwzględnione podczas rozliczenia pracownika.

hrappka

Masowe pobieranie załączników

Umożliwiliśmy masowe pobieranie załączników z poziomu listy pracowników. Aby to zrobić, należy zaznaczyć pracowników, których załączniki chcemy pobrać, a następnie korzystając z przycisków nad tabelą wybrać Więcej opcji > Pobierz > Załączniki.

hrappka

Nowe kolumny

  • Deklaracje / ZUS
    • Bieżąca Umowa
    • Najnowsza Umowa
  • Lista umów:
    • Data rozwiązania,
    • Data wypowiedzenia.

Kolumny można włączyć korzystając z ikony zębatki nad tabelą.

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.