Wysyłka faktur: dodawanie DW

Przy wysyłce faktur umożliwiliśmy dodawanie osób w kopii wiadomości (DW). Co więcej, aby pole automatycznie uzupełniało się danymi operatora (użytkownika), który wysyła faktury należy w Ustawieniach > Moduły > Faktury włączyć checkbox przy opcji “Dodaj operatora do DW przy wysyłce faktur (kopia)”.

hrappka

Nowy układ wydruku listy płac z nowymi kolumnami

Uporządkowaliśmy i dodaliśmy nowe kolumny podczas generowania zbiorczego pliku xls:

 • Firma,
 • Lista płac,
 • Klient,
 • Typ umowy,
 • Ilość przepracowanych godzin.

Generowanie pliku jest możliwe w Rozliczenia>Listy płac , po zaznaczeniu listy płac i kliknięciu Pobierz > jako xls. Dzięki temu dane w pobranym pliku będą pogrupowane w nowych kolumnach.

hrappka

Zgłoszenia pracowników – nowe typy zgłoszeń i konfiguracja osób powiadamianych

Umożliwiliśmy szczegółową konfigurację powiadomień o zgłoszeniach pracowników. W Ustawieniach > Moduły >Pracownicy, w sekcji “Rodzaje zgłoszeń dostępne dla pracownika” zgłoszenia te są przedstawione w tabeli, gdzie dla każdego rodzaju zgłoszenia pracownika można wybrać osoby/grupy, czy role systemowe, które powinny być powiadamiane.

hrappka

Co więcej, w sekcji “Rodzaje zgłoszeń dostępne dla pracownika” dodaliśmy nowe typy zgłoszeń:

 • zgłoszenie mobbingu,
 • zgłoszenie innowacji, usprawnień i pomysłów,
 • zgłoszenie naruszeń w zakresie działania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi lub standardami etycznymi,
 • zgłoszenie dotyczące incydentów związanych z ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem fizycznym oraz IT.
hrappka

Szczegóły i konfiguracja urlopu

1. Na profilu pracownika

W celu usprawnienia korzystania z modułu grafiku i urlopów, wprowadziliśmy zmiany widokowe na profilu pracownika, w zakładce Grafik, w sekcji Nieobecności, po kliknięciu w Szczegóły i korekta. Widok został podzielony na trzy główne zakładki, które zawierają dane dotyczące nieobecności pracownika. Są to:“Ustawienia”, “Szczegóły i korekta” oraz “Zestawienie nieobecności”.

hrappka

2. Podczas dodawania umowy

Podczas dodawania pierwszej umowy dodaliśmy dwa nowe pola:

 • „Pierwsza praca”. Zaznacz tę opcję, jeśli jest to pierwsza umowa pracownika. Dzięki temu system wyliczy urlop wypoczynkowy dla pracownika zgodnie z obowiązującym prawem.
 • “Data osiągnięcia 26 dni podstawy”, co umożliwia automatyczne zwiększenie podstawy urlopowej pracownika od razu podczas wystawiania umowy (jeżeli pracownik spełnia warunek stażowy).
hrappka

Możliwość aneksowania umowy w dniu jej dodania

W module Pracownicy przy generowaniu umowy dodaliśmy możliwość aneksowania umowy w pierwszym dniu rozpoczęcia umowy.

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.