Statusy współdzielonych profili

Do tej pory statusy wyświetlanie przy współdzieleniu profili kandydatów były dostępne w zakładce Ustawienia>Konfiguracja>Statusy>Aplikacje. Od teraz mają swoją oddzielną zakładkę, również w sekcji „Statusy” – po lewej stronie dostępna jest nowa kategoria „Współdzielone profile”.

hrappka
Współdzielone profile

Status współdzielonego profilu, nadany przez osobę spoza systemu, będzie widoczny przy aplikacji lub na liście aplikacji w kolumnie „Decyzja/Ocena”.

hrappka
Statusy

Masowe usuwanie zaplanowanej pracy

Została wdrożona możliwość masowego usuwania wpisów na kalendarzu – zarówno propozycji, planu, jak i zatwierdzonych godzin (tutaj konieczne jest wybranie, dla których pracowników usuwamy wpisy).

hrappka
Usuwanie zaplanowanej pracy

Numer telefonu na rekrutacji

Na formularzu danych rekrutacji pojawiło się nowe pole – numer telefonu. Od teraz każde ogłoszenie rekrutacyjne będzie mogło mieć zawarty numer kontaktowy bezpośrednio do rekrutera, który opiekuje się projektem.

hrappka
Numer telefonu na rekrutacji

Możliwość edycji tego pola jest dostępna z dwóch miejsc: z formularza danych podstawowych rekrutacji lub bezpośrednio na formularzu aplikacyjnym dla kandydata, po włączeniu opcji „tryb edycji”. W trosce o wygodę kandydatów, w wersji mobilnej formularza aplikacyjnego, kandydat może kliknąć na numer telefonu w formularzu i od razu wykonać połączenie.

hrappka

Ulepszony raport o godzinach pracy

Raport Wydruk godzin pracy został poszerzony o: – możliwość zaznaczenia kolorami tych samych zakresów godzinowych u różnych pracowników (może to być informacja, że pracują na tej samej zmianie) – możliwość wydruku raportu w formacie A4 – wyróżnienie pól nieobecności kolorem czerwonym

hrappka
Definiowaniu raportu
hrappka
Wydruk godzin pracy

Wniosek legalizacyjny przez konto pracownika

Od teraz pracownik, korzystając z portalu pracowniczego, może wysłać prośbę o wydanie dokumentu legalizującego pracę lub pobyt na terenie RP. Powiadomienie o takim zgłoszeniu otrzymuje kadrowy (użytkownik wskazany w ustawieniach systemu) lub wszyscy administratorzy (jeśli nie jest wskazany kadrowy).

hrappka
Wniosek legalizacyjny

Stawka niestandardowa – zrób to sam

W Ustawieniach systemu, w module Finansowe>Stawki, w sekcji „Stawki niestandardowe” pojawiła się instrukcja, jak samodzielnie definiować stawkę, w sytuacji, gdy klasyczne naliczanie wynagrodzenia lub fakturowanie nie wchodzi w grę. Pod ikoną znaku zapytania, dostępna jest ściągawka z funkcji oraz możliwych zmiennych.

hrappka
Stawka niestandardowa

Wydruki

System wspiera większą ilość czcionek, m.in. Calibri. Są one dostępne w edytorze tekstowym (Ustawienia>Wydruki>Lista>Dodaj nowy wydruk).

Łączna maksymalna data legalizacji

Na liście pracowników pojawiła się nowa kolumna „Łączna maksymalna data legalizacji”, która zawiera datę maksymalnego obowiązywania najwcześniej kończącego się dokumentu legalizaującego pracę lub pobyt pracownika.

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.