Zmiany planowane do wdrożenia w dniu dzisiejszym (12.08):

Zmiany w atrybutach o typie wybór oraz wybór wielokrotny

W celu zwiększenia intuicyjności korzystania z pól wyboru, wprowadziliśmy dwie zmiany:

  • Przy tworzeniu pola/atrybutu o typie wybór, dodaliśmy możliwość zdefiniowania sposobu prezentowania opcji wyboru oraz wyboru wielokrotnego. Włączenie opcji “Pokaż wszystkie opcje z przyciskami (radio)” podczas dodawania pola typu wybór umożliwi wyświetlenie wszystkich dostępnych wartości atrybutu oraz możliwość wybrania przyciskiem (o typie radio button) jednej z nich.hrappka
  • Analogicznie, włączenie opcji “Pokaż wszystkie opcje z przyciskami (checkbox)” podczas dodawania pola typu wybór wielokrotny umożliwi wyświetlenie wszystkich dostępnych wartości atrybutu oraz możliwość wybrania przyciskiem (o typie chekbox) wielu opcji. Domyślnie opcja ta jest wyłączona, a opcje będą wybierane z rozwijanej listy. hrappka
  • Co więcej, zmieniliśmy domyślny sposób zachowania elementów podczas wybierania wielu opcji w polu o typie wybór wielokrotny. Rozwijalna lista pozostaje otwarta po wybraniu opcji, a wybrane już elementy znikają w listy. hrappka

Zmiany w najbliższych dniach

Uwaga! W najbliższy poniedziałek jest planowane wdrożenie, które oprócz nowych funkcjonalności, niesie za sobą zmiany w nawigacji kandydat/aplikacja.

Nowy widok aplikacji kandydata

Planowane zmiany w module aplikacji kandydatów:

  • Po wdrożeniu, wyświetlając aplikację (z poziomu listy aplikacji, czy kolumny aplikacje na liście kandydatów), otworzy się zakładka „Aplikacje” na wybranym kandydacie i zostanie wyświetlone okno z uzupełnioną ankietą i ewentualnymi załącznikami. Z tego widoku będzie możliwość dodawania tagów oraz notatek. hrappka
  • Tabela „Aplikacje” na kandydacie zostanie rozbudowana o szybkie akcje: hrappka

Pozostały zakres wdrożenia prześlemy w newsletterze w następnym tygodniu.

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.