Włączanie kolumny GTU na fakturze

W związku z obowiązkiem prawnym dodawania kodu GTU na fakturze, kolumnę z kodem GTU na fakturze można włączyć w Ustawieniach > Moduły > Faktury, opcja „Kod GTU na pozycji”.

hrappka

Ograniczenie widoczności atrybutów dla konkretnych typów pozwoleń

Podczas dodawania i edycji atrybutów dla zezwoleń (Ustawienia > Konfiguracja > Formularze) od teraz jest możliwość ograniczenia widoczności poszczególnych atrybutów w zależności od typu zezwolenia/oświadczenia. Pozwoli to na wyświetlanie dodatkowych konfigurowalnych pól tylko dla poszczególnych zezwoleń.

hrappka

Uniemożliwienie pobierania załączników przez pracowników

Dodaliśmy opcję „Bez możliwości pobrania przez pracownika”, w oknie dodawania/edycji załącznika w bazie wiedzy. Opcja ta jest dostępna po zaznaczeniu checkboxa przy „Widoczny dla pracownika”. Jej zaznaczenie spowoduje, że pracownik, na portalu pracowniczym będzie mógł podejrzeć załącznik, jednak nie będzie miał możliwości jego pobrania.

hrappka

Grafik pracownika – dostępność opcji dla pracownika

Ustawienia > Moduły > Pracownicy dodaliśmy możliwość konfiguracji opcji dostępnych dla pracowników na portalu pracowniczym:

  • opcje widoczne z poziomu kalendarza pracownika: Godziny pracy oraz nieobecność,
  • typy nieobecności dostępne do zgłoszenia przez pracownika,
  • rodzaje zgłoszeń dostępne dla pracownika – m.in. wnioski o zaświadczenia.
hrappka

Praca w systemie

  • Na raporcie “Zakwaterowanie pracowników w mieszkaniach z podziałem na dni”, w kolumnie Klient dodaliśmy kod Klienta,
  • na raporcie „Potrącenia i zwroty pracowników”, w kolumnie atrybutu typu użytkownik dodaliśmy zewnętrzne ID,
  • w raporcie zakwaterowanie pracowników w mieszkaniach, dodaliśmy kolumnę standard pokoju (gdzie prezentowany jest standard pokoju, do którego jest podpięty pracownik),
  • Podczas importu pracowników (Ustawienia > Import > Pracownicy) umożliwiliśmy importowanie pola “Dostępny od”.

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.