Zmiany w zadaniach

Dokonaliśmy następujących usprawnień w zakresie modułu Zadania:

  1. System powiadomi zlecającego zadanie jeśli nie zostało ono wykonane w terminie.
  2. Do tej pory, można było przydzielać zadania do użytkownika systemu pojedynczo lub do grupy (jednak tworzone było jedno zadanie dla wszystkich członków wskazanej grupy). Od teraz możliwe jest przydzielenie zadania do wielu użytkowników lub do każdej osoby z grupy z osobna. Aby dodać zadanie do wszystkich użytkowników grupy, należy podczas dodawania zadania w oknie „Przydziel do” wybrać grupę użytkowników, a następnie pod jej nazwą zaznaczyć checkbox przy „Przydziel indywidualnie”.
hrappka

Niestandardowe wiadomości do kandydata

Umożliwiliśmy zdefiniowanie dla każdej rekrutacji indywidualnych wiadomości do kandydata, które dostaje po wypełnieniu formularza aplikacyjnego przez HRappkę:

  1. „Podziękowania za złożenie aplikacji”
  2. „Treść wiadomości e-mail wysyłanej do kandydata po złożeniu aplikacji”

Dotychczas te pola były definiowane globalnie, ale od teraz można modyfikować je dla każdej rekrutacji w jej ustawieniach. Po zaznaczeniu checkboxów przy „Niestandardowe podziękowanie za złożenie aplikacji” oraz „Niestandardowa treść wiadomości e-mail wysyłanej do kandydata po złożeniu aplikacji” zostaną zaprezentowane pola tekstowe z możliwością sformatowania oraz dodania tłumaczeń w językach obcych (wiadomości w językach obcych prezentowane są w zależności od języka przeglądarki kandydata).

hrappka

Baza wiedzy dla pracownika

Na stronie głównej systemu w sekcji „Baza wiedzy”, można umieszczać dowolne pliki, posegregowane w foldery. Od teraz można udostępnić wybrane pliki pracownikom, którzy mają konta w systemie. Aby to zrobić, należy przy konkretnym kliku wybrać „edytuj”.

hrappka

Następnie, jeżeli plik ma być udostępniony dla pracownika, kliknij checkbox przy „widoczny dla pracowników” i zapisz zmiany.

hrappka

Wyślij załącznik do kandydata z szablonu

Przy wysyłce załącznika kandydata lub pracownika drogą mailową z systemu, umożliwiliśmy wybór szablonu wiadomości. Na liście załączników pracownika, w sekcji „Akcje” znajduje się opcja „Wyślij”.

hrappka

Po jej wybraniu, prezentowane jest okno wysyłki wiadomości. Wzór wybieramy w oknie „Szablon wiadomości”.

hrappka

W celu dodania szablonu, należy przejść do sekcji Ustawienia>Wydruki>Lista i dodać wzór wydruku o typie „Szablon wiadomości”.

Osoba kontaktowa – notatka

Na formularzu dodawania nowej osoby kontaktowej Klienta zostało dodane nowe pole „Notatka”, w której można wpisać dodatkową informację o przedstawicielu Klienta.

hrappka

Informacja z notatki prezentowana jest w kolumnie „Osoby kontaktowe” na liście Klientów.

hrappka

Zmiany w konfiguracji atrybutów

Zmieniliśmy w systemie nazewnictwo typów atrybutów:

  1. Tekst => Krótki tekst
  2. Tekst (duże pole) => Długi tekst

Wybór został podzielony na dwie opcje:

  1. lista rozwijana – dla podstawowego widoku wyboru z listy
  2. jednokrotny wybór – dla atrybutów „wybór”, dla których wybrana była prezentacja w formie radio button

Wybór wielokrotny również został podzielony na dwa sposoby:

  1. lista rozwijana z wielokrotnym wyborem
  2. wielokrotny wybór – dla atrybutów, które miały być prezentowane w formie checkboxów

Pozostałe opcje pozostały bez zmian w zakresie nazwy, została dodana tylko ikona sugerująca rodzaj atrybutu.

hrappka

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.