Widoczność aktywnych filtrów na listach

Aby usprawnić Państwu pracę na listach w systemie, pod paskiem wyszukiwarki dodaliśmy informację o aktywnych filtrach. Filtry można sprawnie usuwać, korzystając z ikony x, przy każdym kryterium filtrowania.

hrappka

Usprawnienia w module mieszkań

Mapa mieszkań

Wprowadziliśmy zmiany na mapie na liście mieszkań w celu sprawniejszego wyszukiwania obiektów. Od teraz, mapa umożliwia wyszukiwanie mieszkań, Klientów, czy projektów oraz ich filtrowanie po statusie mieszkania, Klienta, projektu.

hrappka

Zakwaterowanie pracowników

Wprowadziliśmy zmiany, które mają na celu sprawniejsze kwaterowanie pracowników w mieszkaniach, w zależności od Klienta, lokalizacji projektu oraz potrzeb pracownika. Nowe okno pozwala łatwo sprecyzować potrzeby mieszkaniowe oraz wybrać mieszkanie z wolnymi miejscami.

hrappka

Opłaty na mieszkaniach

Rozszerzyliśmy moduł opłat na mieszkaniach o dodatkowe zakładki:

  • Zakładka Lokatorzy > Lokatorzy zawiera potrącenia oraz zwroty pracownikowi. hrappka
  • Zakładka Lokatorzy > Naliczenia zawiera listę naliczonych opłat. hrappka
  • Zakładka Opłaty > Mieszkanie zawiera składniki opłat za wynajem mieszkania dla firmy. hrappka
  • Zakładka Opłaty > Koszty zawiera koszty mieszkania, m.in. czynsz, woda, prąd, czy gaz. hrappka

Przeglądy mieszkań

Na mieszkaniach dodaliśmy zakładkę “Przegląd”, która pozwala dodawać przeglądy mieszkań oraz przypisywać osoby realizujące przegląd. Aby dodać przegląd, należy skorzystać z przycisku „Dodaj przegląd”, który znajduje się w profilu mieszkania w zakładce Przegląd, a następnie uzupełnić pola.

hrappka

Na liście mieszkań dodaliśmy również kolumny dot. poszczególnych przeglądów. Można je włączyć korzystając z ikony zębatki nad tabelą.

hrappka

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.