Moduł mieszkania

 • Alerty dla zużycia: w module mieszkań, w ustawieniach konkretnego mieszkania dodaliśmy możliwość wpisania standardowego zużycia mediów (wartość dla osobodoby). Jeżeli przy dodawaniu stanu liczników różnica przekroczy wartość skonfigurowaną w ustawieniach to pojawi się informacja o jej przekroczeniu.HRappka
 • Standard pokoju:Ustawienia > Moduły > Mieszkania dodaliśmy możliwość zdefiniowania wartości standardu pokoju na firmie. Zdefiniowane opcje można wybrać podczas wybierania standardu przy dodawaniu/edycji pokoju.hrappka
 • Dodaliśmy nowe kolumny na liście mieszkań ze szczegółami dostępności mieszkań
  • dostępność per standard [wolne, rezerwacje, zajęte]
  • dostępność per rodzaj [wolne, rezerwacje, zajęte]
  • szczegóły dostępności (per pokój, [nr, standard, typ, wolne, rezerwacje, zajęte])

Konfiguracja domyślnego tytułu maili

Ustawieniach własnych użytkownika dodaliśmy możliwość skonfigurowania czy w domyślnym tytule maili oraz sekcji „Od" wiadomości e-mail wysyłanej z systemu powinna się pojawiać informacja o nadawcy.

HRappka

Praca na listach

 • Na liście pracowników dodaliśmy możliwość odfiltrowania pracowników, którzy aktualnie posiadają zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA.
 • Na liście pracowników w filtrze „z pozwoleniami”, dodaliśmy również opcję “pokaż status zezwolenia”. Pokaże się ona po zastosowaniu filtru „z pozwoleniami".
 • Na liście zezwoleń dodaliśmy kolumny „Stanowisko" oraz „Miejsce pracy".

Filtry dostępne są nad listami. Nowe kolumny można włączyć korzystając z ikony zębatki nad tabelą.

Rozliczenie klienta – czyszczenie stawek

Na rozliczeniu Klienta, przy kopiowaniu stawek dodaliśmy przycisk “wyczyść”, analogicznie jak przy rozliczeniu pracownika.

HRappka

Wybór dat: opcja wczoraj

Rakieta na wszystkich filtrach typu data, dodaj opcję „Wczoraj".

HRappka

Usuwanie kandydata podczas usuwania aplikacji

Podczas usuwania aplikacji dodaliśmy również opcję “Usuń również kandydata”, której zaznaczenie sprawi, że z systemu zostanie usunięty również kandydat.

HRappka

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.