Zmiany na pracowniku po zmianie statusu na nieaktywny

Przy zmianie statusu pracownika na nieaktywny dodaliśmy możliwość wypowiedzenia umowy. Po zmianie statusu pojawi się okno z wyborem opcji wypowiedzenia umowy oraz pozostałymi polami do wypełnienia.

hrappka
Wypowiedzenie umowy

Powiadomienie o dostępności pracowników

Dodaliśmy nowe powiadomienie o dostępności pracownika na podstawie pola dostępny od i dostępny do. Powiadomienie można włączyć w Ustawieniach > Konfiguracja > Powiadomienia.

hrappka
Powiadomienie o dacie dostępności pracownika

Przywrócenie ostatnio używanego filtra

Na listach obiektów (m.in. kandydatów, pracowników, Klientów) dodaliśmy przycisk ostatniego wyszukiwania na listach, który przywraca ostatnio wybrany filtr. Przy powrocie do danego modułu można w ten sposób przywrócić ostatnio używany filtr.

hrappka
Przywracanie filtra

Zapisywanie daty w zapamiętanych filtrach

W poprzednim newsletterze pisaliśmy o możliwości wyboru dat za pomocą szybkiego skrótu. Teraz jeżeli zapiszemy filtr (ikona dyskietki przy filtrach) z datą wybraną za pomocą ikony rakiety – np. dziś, jutro, bieżący miesiąc, to data zapisana w filtrze będzie się zmieniała.

hrappka
Zapisywanie filtra