Nowy schemat składek w danych do rozliczeń na Pracowniku

Dodaliśmy nowy schemat składek do wyboru: “Umowa zlecenie bez składki chorobowej”. Dostępny jest w sekcji “Dane do rozliczeń” na formularzu pracownika.

hrappka

Nowa kolumna na liście Faktur

Dodaliśmy nową kolumnę “Rodzaj płatności” na liście Faktur Przychód i Zakup. W filtrach nad listą możliwe jest filtrowanie listy po Rodzaju płatności. Kolumnę można włączyć korzystając z przycisku zębatki nad tabelą.

hrappka

Agregacja po typie umowy na raportach dla księgowości

Wprowadziliśmy możliwość grupowania po typie umowy dla pracowników, którzy mają kilka umów. Po każdej umowie pracownika, będzie widoczne podsumowanie. Agregacja możliwa jest w Raportach dla księgowości w Start > Analizy >Raport dla księgowości według płatności w okresie lub Raport dla księgowości według rozliczeń w okresie.

Hrappka

Przedmioty – nowa opcja

Dodaliśmy możliwość definiowania własnych typów przedmiotów w Ustawieniach > Moduły > Przedmioty. Dodane typy przedmiotów będą dostępne w polu Rodzaj podczas dodawania przedmiotu (pod domyślnymi typami).

hrappka

Dodatkowo umożliwiliśmy wykazywanie na liście Płac i raportach dla księgowości według płatności w okresie lub według rozliczeń w okresie kwot przedmiotów zagregowanych po typie. Uwzględnienie dostępne jest w konfiguracji widocznych kolumn. Każdy typ przedmiotu jest wykazywany jako osobna kolumna dla potrąceń, zwrotów i sum.

hrappka

Nowa kolumna na liście Klientów

Dodaliśmy nową kolumnę na liście Klientów – Konto księgowe.

hrappka

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.