Nowe dane na wydruku listy obecności

W Pracownik > Grafik > Drukuj listę obecności dodaliśmy możliwość wydruku listy obecności wzbogaconej o informacje dotyczące rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz łącznej liczby przepracowanych godzin. Dane są generowane na podstawie grafiku pracy pracownika.

hrappka

Zmiana ikony dla Historii

Zmieniliśmy wygląd ikony historii na profilach encji w systemie. Od dzisiaj Historia jest dostępna pod ikoną zegara ze strzałką.

hrappka

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.