Masowe generowanie umów cudzoziemcom: data zakończenia zgodnie z datami legalizacji

Od teraz, podczas masowego generowania umów cudzoziemcom dodaliśmy możliwość uzupełnienia daty zakończenia umów zgodnie z datami legalizacji. W tym celu, podczas generowania umów, należy zaznaczyć checkbox “Zgodnie z datami legalizacji” pod polem „Data zakończenia pracy”.

hrappka

Sekcja “czynności” na stanowisku

Aby usprawnić Państwu generowanie umów cywilnoprawnych, umożliwiliśmy definiowanie czynności na poziomie stanowiska oraz pobieranie jego wartości podczas generowania wydruków. Podczas dodawania/edycji stanowiska, po wybraniu typu umowy zlecenie lub dzieło, dodaliśmy checkbox “Czynności – zgodnie z opisem stanowiska”, który jest domyślnie zaznaczony. Jego odznaczenie spowoduje możliwość wyświetlenia pola tekstowego i wpisania czynności.

Co więcej, dodaliśmy również znaczniki {%Czynności%} oraz {%Czynności sformatowany%}, które podczas generowania wydruku zostaną zastąpione opisem czynności. Pierwszy znacznik usuwa formatowanie i wstawia czysty tekst, a drugi zachowuje formatowanie, np. listowanie.

hrappka

Zadania: nowe statusy i filtr

W module zadań dodaliśmy filtr „Zlecone”, który umożliwia filtrowanie zadań po zadaniach, które zlecił użytkownik, nawet gdy nie jest obserwatorem zadania.

hrappka

Dodaliśmy dwa nowe statusy zadań: W trakcie oraz Nowe.

hrappka

Tłumaczenie zewnetrznego modułu zapotrzebowań

Stworzyliśmy możliwość wyświetlania zewnetrznego modułu zapotrzebowań w poszczególnych językach. W kodzie widgetu wystarczy dopisać parametr:

  • data-lang=”de” jeżeli moduł ma być w języku niemieckim,
  • data-lang=“uk” jeżeli moduł ma być w języku ukraińskim,
  • data-lang=”en” jeżeli moduł ma być w języku angielskim,
  • data-lang=“fr” jeżeli moduł ma być w języku francuskim.

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.