Nowy widok aplikacji kandydata

 • Od teraz, wyświetlając aplikację (z poziomu listy aplikacji, czy kolumny aplikacje na liście kandydatów), otworzy się zakładka „Aplikacje" na wybranym kandydacie i zostanie wyświetlone okno z uzupełnioną ankietą i ewentualnymi załącznikami dostępnymi do szybkiego przełączania w zakładkach. Z tego widoku będzie możliwość dodawania tagów oraz notatek. hrappka
 • Tabela „Aplikacje" na kandydacie została rozbudowana o kolumnę Akcje, która umożliwia wyświetlanie ankiety, wydruk aplikacji, współdzielenie aplikacji oraz dodawanie i podgląd notatek, załączników, tagów oraz zadań.hrappka

Rozszerzony moduł ankiet

Moduł “Ocen”, dotychczas dostępny na profilach pracowników i kandydatów został zmieniony na moduł “Ankiety” oraz został on dodany na profilach pozostałych encji w systemie (m.in klientów, czy mieszkań). hrappka

Poszerzyliśmy również funkcjonalności modułu:

 • Po zmianach w module Ankiety na pracowniku/kandydacie można dodawać ankiety o każdym typie. Na pozostałych profilach będą dostępne ankiety o typie „Formularz oceny". Ankiety można tworzyć w Rekrutacja > Ankiety)
 • Dodaliśmy nowy typ ankiety – Ankieta do zatrudnienia.
 • Przyciski nad tabelą umożliwią nie tylko uzupełnienie ankiety, ale również sprawną wysyłkę ankiety do pracownika, kandydata, czy Klienta. hrappka
 • Umożliwiliśmy masową wysyłkę ankiet z poziomu listy pracowników, kandydatów, czy Klientów. W tym celu należy zaznaczyć wybrane profile z listy, a następnie korzystając z przycisków nad tabelą wybrać Więcej opcji > Inne > Wyślij ankietę do wypełnienia. hrappka
 • Start > Analizy pojawił się raport „Raport podsumowujący z ankiet" prezentujący zbiorczo dane z odpowiedzi z ankiet.

Wprowadzone zmiany umożliwią Państwu:

 • W przypadku ankiety typu ankieta do zatrudnienia, wysłanie ankiety z danymi do zatrudnienia, które powinien uzupełnić pracownik. Dane z uzupełnionej ankiety będzie można przenieść do profilu pracownika, korzystając z przycisku “Przenieś do danych pracownika”, HRAPPKA
 • W przypadku pozostałych encji można je wykorzystać min do:
  • oceny zakwaterowania (ankieta na mieszkaniu),
  • wysłanie ankiety zadowolenia z procesu rekrutacji do kandydatów,
  • wysłanie ankiety satysfakcji do Klientów.

W związku z powyższym, niewielkim zmianom ulegnie również układ ikon w top panelu:

 • w profilu pracownika/kandydata: hrappka
 • w profilu Klienta: hrappka

Scalanie kandydatów z analogicznymi danymi

Po wdrożeniu, profile kandydatów, którzy aplikują wielokrotnie podając analogiczne imię, nazwisko oraz email lub numer telefonu będą automatycznie scalane w jeden profil kandydata z wieloma aplikacjami.

Faktura zaliczkowa

Dodaliśmy możliwość dodawania faktury zaliczkowej. Można ją dodać z poziomu zakładki Rozliczenia > “+ Dodaj fakturę zaliczkową”. Faktury zaliczkowe można znaleść na liście faktur sprzedażowych. Z poziomu tej listy istnieje również możliwość wyfiltrowania faktur zaliczkowych, korzystając z filtra typ i wybierając faktury zaliczkowe.

hrappka

Z faktur zaliczkowych można również wystawić fakturę końcową. W tym celu należy wejść na listę faktur sprzedażowych, wybrać faktury zaliczkowe, które chcemy uwzględnić w fakturze, a następnie korzystając z przycisków nad tabelą, wybrać Więcej opcji > Wystaw fakturę końcową.

Nowe znaczniki

Ustawieniach > Wydruki > Lista > Wybrany wydruk, podczas dodawania lub edycji wydruku dostępne będą nowe znaczniki:

 • {%Opiekun pracowników%}
 • {%Opiekun pracowników telefon%}
 • {%Opiekun pracowników mail%}

Aktualizacja domyślnego wzoru badania lekarskiego

Zaktualizowaliśmy druk badania lekarskiego. Jest on dostępny podczas dodawania badania lekarskiego na profilu pracownika w zakładce Zezwolenia > Podstawowe.