Korekty rozliczenia

Usprawniliśmy tworzenie korekt rozliczenia. Aby skorygować rozliczenie, należy przejść do wybranego rozliczenia, a następnie kliknąć w przycisk “Skoryguj rozliczenie pracownika”, co umożliwi stworzenie korekty rozliczenia.

hrappkaW krokach “Korekta: Wynagrodzenie” oraz “Korekta: Potrącenia i zwroty” wyszarzone zostały wartości z korygowanego rozliczenia. Pod nimi istnieje możliwość wprowadzenia nowych wartości.

hrappkaKrok 3 “Korekta: Podsumowanie” pokazuje wartości korygowanego rozliczenia oraz korekty, co umożliwia sprawdzenie poprawności zmian i różnicy.

hrappkaPozostałe kroki korekty są analogiczne jak na rozliczeniu – krok 4 pokazuje skorygowane dokumenty (rachunki / listy płac / faktury), a krok 5 pokazuje płatności i umożliwia wyeksportowanie paczek do banku oraz oznaczenie płatności jako zapłaconych.

Korygowany wpis zostaje na pierwotnej liście płac.

Dane do rozliczeń na umowie

Wprowadziliśmy zmiany w sekcji „Dane do rozliczeń” na umowie. Dane zostały podzielone na sekcje:

hrappkaAby nie było konieczności wystawiania aneksów w przypadku zmiany parametrów rozliczeniowych, w sekcji “Parametry finansowe” wprowadziliśmy możliwość konfiguracji parametrów finansowych w datach.

hrappka

Umowy bliźniacze

Stworzyliśmy możliwość automatycznego generowania umowy bliźniaczej podczas wystawiania umowy. Automatyzuje to wystawienie dwóch umów w przypadku gdy jedna z umów jest umową z pełnymi składkami a druga jedynie ze składką zdrowotną. Funkcję umów bliźniaczych można włączyć i skonfigurować w Ustawieniach > Moduły > Pracownicy, w sekcji Umowy. Funkcjonalność umożliwia skonfigurowanie:

 • dla jakich typów umów powinna się generować umowa bliźniacza,
 • jaki typ umowy powinna mieć umowa bliźniacza,
 • jaki wzór wydruku system powinien zastosować do umowy bliźniaczej,
 • na jakiej firmie powinna się wygenerować umowa bliźniacza,
 • jakie powinny być domyślne składki pracownika na umowie bliźniaczej.

 

hrappkaPo włączeniu opcji w Ustawieniach, analogiczna konfiguracja umowy bliźniaczej jest dostępna również podczas generowania umowy.

Konfiguracja czynności i czynników szkodliwych na stanowisku

Podczas dodania lub edycji stanowiska umożliwiliśmy konfiguracje dodatkowych opcji:

 • W zakładce „Czynności” istnieje możliwość zdefiniowania treści czynności do wydruków / zezwoleń / umowy bliźniaczej. Jeżeli ich treść powinna być inna niż opis stanowiska, należy odznaczyć checkbox i wpisać treść czynności. hrappka
 • W zakładce „Czynniki szkodliwe” istnieje możliwość wybrania czynników szkodliwych, które pojawią się na badaniu lekarskim. hrappka

Niepełnosprawność: Normy pracy na grafiku

Wprowadziliśmy usprawnienia związane z planowaniem i raportowaniem pracy osób z niepełnosprawnością. Zmiany dotyczą m.in.

 • pilnowania norm na grafiku (ostrzeżenia na planowaniu i raportowaniu czasu pracy podczas wykonywania działań niezgodnych z konfiguracją niepełnosprawności),
 • przy normie na grafiku pracownika dodaliśmy informację na jakiej podstawie norma pracy jest zmniejszona,
 • w normie pracy pracownika z niepełnosprawnością automatycznie uwzględniane są zgody lekarza oraz stopnie niepełnosprawności, skonfigurowane w jego profilu.

Uprawnienie do powiązań pomiędzy pracownikiem a Klientem

Do roli użytkownik dodaliśmy uprawnienie do powiązań pomiędzy pracownikiem a Klientem. Jest ono dostępne po włączeniu uprawnienia do pracowników.

hrappkaDostępne wartości to:

hrappka

Import opiekunów

Dodaliśmy możliwość importowania opiekunów (Klienta i pracowników) przy imporcie Klientów. Aby zaimportować te dane, w importowanym pliku należy użyć nazw kolumn: Opiekun Klienta wewnetrzne ID, Opiekun Klienta Grupa wewnetrzne ID, Opiekun Pracowników wewnetrzne ID, Opiekun Pracowników Grupa wewnetrzne ID. Import możliwy jest w Ustawienia > Import.

Nowe znaczniki na umowie z Klientem

Dodaliśmy znaczniki:

 • {%Wynagrodzenie klienta%} – wyświetla na umowie z Klientem wynagrodzenie klienta,
 • {%Stawka pierwsza kwota klienta%} – wyświetla na umowie z Klientem pierwszą stawkę.

Znaczniki są dostępne podczas tworzenia lub edycji wydruków o typie Umowy (z Klientem).

 

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.

Pozdrawiamy,
Zespół HRappka.pl