Usprawnienia w 1 kroku rozliczeń pracownika

  • Zamieniliśmy kolejność kolumn ilość i stawka,
  • Jeżeli na rozliczeniu są dwie umowy to sposób naliczania składek pojawia się przy każdej z nich (jest to pomocne, np. gdy przez część okresu rozliczenia pracownik ma status studenta, a przez część nie).
  • Przy rozliczaniu umów o pracę proponowane dodatkowe stawki to automatycznie nadgodziny 50%, nadgodziny 100% oraz dodatek nocny.
  • Umożliwiliśmy dodanie trzech dodatkowych kolumn stawek. Jest to możliwe po kliknięciu przycisku z ikoną plusa przy kolumnach.
hrappka
Nowości na rozliczeniach pracownika

Wydruk zezwolenia na pracowniku

Umożliwiliśmy generowanie wydruku dowolnej treści z informacjami z zezwolenia (wygenerowanego w systemie). Jest to możliwe z poziomu profilu pracownika. Szablon wydruku, który chcemy wygenerować należy wstawić w Ustawieniach > Wydruki.

hrappka
Wydruk dowolnej treści z zezwolenia na pracowniku

PPK: eksport do instytucji PPK

W module Deklaracje > PPK > Raport przystąpień i rezygnacji, stworzyliśmy możliwość wyeksportowania danych do instytucji PPK. Po zaznaczeniu odpowiedniego typu raportu (w filtrach nad tabelą), będzie możliwy eksport danych (przycisk „Pobierz export” nad tabelą). Każdy typ raportu posiada inną strukturę pliku.

Co więcej, w module Deklaracje > PPK > Raport zbiorczy składek również dodaliśmy możliwość exportu składek do instytucji PPK.

hrappka
Raport do instytucji PPK

Nowy kalendarz w module samochody

W module samochody dostępny jest już nowy, bardziej przejrzysty i intuicyjny kalendarz, spójny z resztą kalendarzy w systemie.

hrappka
Kalendarz w module samochodów

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.