Planowanie pracowników na podstawie kompetencji

W celu lepszego dopasowania pracowników do wykonywanej pracy umożliwiliśmy planowanie pracowników na podstawie kompetencji. Wymagane dla stanowiska kompetencje dodawane są przy edycji stanowiska, a umiejętności posiadane przez pracownika definiujemy na formularzu pracownika w formie tagów.

hrappka

Następnie, podczas planowania zapotrzebowania na konkretne stanowiska, przy nazwach stanowiska pojawią się konkretne tagi. Wybranie osoby, która nie ma dodanych w systemie kompetencji potrzebnych na dane stanowisko, spowoduje pokazanie komunikatu o braku kompetencji.

hrappka

Przedmioty

 • Archiwizacja przedmiotuUmożliwiliśmy archiwizację przedmiotów. Podczas dodawania/edycji przedmiotu dostępny jest teraz możliwość zaznaczenia przedmiotu jako archiwalny. Na liście przedmiotów domyślnie nie pokazują się przedmioty archiwalne. Aby je wyświetlić należy skorzystać z filtrów nad tabelą.hrappka
 • Przenoszenie przedmiotów – wpis w historiiPodczas przenoszenia przedmiotów między mieszkaniami, w historii obu mieszkań pojawi się wpis o przeniesieniu przedmiotu.hrappkaPrzedmioty można przenosić między mieszkaniami z poziomu zakładki „Przedmioty” na profilu mieszkania, korzystając z przycisku „Przenieś” nad tabelą.
 • Nowa kategoria przedmiotu na pracownikachW zakładce Przedmioty na pracownikach dodaliśmy dodatkową kategorię: wyrządzone szkody na mieszkaniu. Po wybraniu opcji pokaże się pole wyboru mieszkania. Pozwoli to na zarządzanie szkodami na mieszkaniu oraz uwzględnienie ich w raporcie dot. wyposażenia mieszkań.

Mieszkania

 • Wsteczne rozliczanie zakwaterowania/samochoduW przypadku dodawania pracownikowi potrącenia za zakwaterowanie/samochód na okres dłuższy niż miesiąc, podczas rozliczenia potrącenie naliczy się jedynie za wybrany miesiąc. Jeżeli istnieją nierozliczone potrącenia za poprzedni okres – pojawi się informacja, a po kliknięciu możliwe będzie uwzględnienie zaległych potrąceń w rozliczeniu.hrappka
 • Dodawanie kosztu na mieszkaniu na podstawie fakturyPodczas dodawania kosztu na mieszkaniu (Start > Mieszkania > Mieszkanie > Opłaty > Mieszkanie > Koszty), stworzyliśmy możliwość wybrania faktury dodanej w systemie. Na jej podstawie zostaną pobrane dane kosztu.hrappka
 • Rozróżnienie typu i kategorii przedmiotów na mieszkaniuRozróżniliśmy typ i kategorię przedmiotów dodawanych do mieszkań. Typ to m.in AGD, RTV, Meble. Po wybraniu typu pojawią się do wybrania kategorie poszczególnego typu.hrappka
 • Raporty mieszkań: W Start > Analizy dodaliśmy:
  • raport dot. kosztów mieszkań,
  • raport dot. wyposażenia mieszkań,
  • raport z remontu mieszkań.

Praca w systemie

 • Kopiowanie uprawnień z wzorca: przy dodawaniu/edycji konta użytkownika dodaliśmy możliwość wyboru użytkownika, z którego system ma skopiować uprawnienia.hrappka
 • Na liście kandydatów dodaliśmy nazwę firmy w kolumnach ostatnie/aktualne pozwolenia
 • Na liście kandydatów w kolumnie aplikacji dodaliśmy informację o Kliencie, na którego jest aplikacja (pod warunkiem, że nie jest to własna firma).

Dodanie pełnomocnika do wniosku o PESEL

Możliwość dodania pełnomocnika do wniosku o PESEL jest dostępna podczas dodawania wniosku o PESEL, na profilu pracownika, w zakładce Zezwolenia > Podstawowe > Dodaj zezwolenie > PESEL. Pełnomocnik musi być dodany w systemie jako pracownik. Dane pełnomocnika pojawią w pkt.1: Wnioskodawca.

Deklaracje ZUS

W danych o członkach rodziny osoby ubezpieczonej uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego dodaliśmy możliwość dodania numeru paszportu, zamiast numeru PESEL.

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.