Nowy typ pola na ankiecie: zgoda RODO

Rekrutacja > Ankiety, przy dodawaniu bądź edycji ankiety, dostępny jest nowy typ pola, który umożliwia dodanie do ankiety zgody RODO, np. na przetwarzanie danych osobowych. Sprawdzi się to m.in. podczas wysyłania kandydatom ankiety do zatrudnienia.

Zmiany w module rozliczeń

Wprowadziliśmy niewielkie zmiany widokowe i usprawnienia, które pomogą Państwu podczas rozliczeń.

 • W pierwszym kroku rozliczeń:
  • Jeżeli w okresie rozliczenia student kończy 26 lat (a na umowie składki ZUS są zaznaczone na Nie), to system wyświetli komunikat, o tym, że wiek osoby przekracza 26 lat, a brakuje składek ZUS na umowie,
  • Dodaliśmy informację ze składnikami rozliczenia w ostatniej kolumnie (taką samą jak na drugim kroku rozliczeń).
 • W drugim roku rozliczeń:
  • W kolumnie „Po potrąceniach”, jeżeli jest dodana delegacja to po najechaniu na potrącenie system wyświetli informację o szczegółach delegacji,
  • Umożliwiliśmy usunięcie pracownika z rozliczenia (wcześniej było to możliwe jedynie na pierwszym kroku).
 • Na każdym kroku rozliczeń dodaliśmy przy numerze umowy tooltip z informacją jakie są włączone składniki, oraz z linkiem do ustawień finansowych umowy.
 • Przycisk „Pobierz excel” przeniesiony został nad siatkę rozliczeń.

Automatyczne tworzenie listy płac dla umów cywilnoprawnych

Od teraz, po rozliczeniu pracowników z umów zleceń automatycznie utworzą się listy płac dla umów zleceń. Są one dostępne w module Rozliczenia > Listy płac.

Profil pracownika: filtrowanie sekcji mieszkania/noclegi po dacie

Zmianie uległ widok filtrowania po dacie sekcji mieszkania na pracowniku. Wybór dat spowoduje wyświetlenie wpisów mieszkaniowych jedynie w wybranym okresie.

Praca w systemie

 • Na liście pracowników:
  • dodaliśmy kolumnę oraz filtr “Data podpisania”. (Dotyczy podpisania umowy podpisem elektronicznym),
  • dodaliśmy filtr “Data rozpoczęcia” oraz “Data zakończenia pracy”, w przypadku filtrowania pracowników po „Z umowami”.
 • Na liście umów pracowniczych:
  • dodaliśmy kolumnę “Opiekunowie klienta” z możliwością jej filtrowania,
  • dodaliśmy kolumnę tagi z klienta.
 • Podczas eksportowania faktur do programu Comarch Optima dodaliśmy możliwość eksportowania również elementów GTU.

Kalendarz pracy: planowanie szczegółowe

Przy przypinaniu pracownika do planu, po kliknięciu w przycisk “+ Dodaj do planu”, wdrożyliśmy możliwość planowania szczegółowego, czyli wyboru stanowiska i godzin pracy, które pokazują się na podstawie zapotrzebowania.

hrappka

Co więcej, po zatwierdzeniu wybranych okresów na kalendarzu stworzyliśmy możliwość wysłania powiadomienia z planem pracy pracowników:

 • do pracowników – każdy otrzyma swój plan pracy,
 • do Klientów – dostaną zbiorczy plan pracy.

hrappka

Notatki

Przypisywanie notatek do osób kontaktowych Klienta

Podczas dodawania notatki na Kliencie, dodaliśmy możliwość przypisania dodawanej notatki do osoby kontaktowej po stronie Klienta. Dodane notatki można filtrować po osobie kontaktowej, do ktorej przypisana jest notatka. Osoby kontaktowe można dodawać na profilu Klienta, w zakładce CRM > Osoby kontaktowe.

hrappka

Powiązanie notatek z umów pracowników do Klienta

Od teraz, notatki dodawane na umowach będą powiązane nie tylko z pracownikiem, ale też z Klientem, co umożliwi wyświetlenie wszystkich notatek z umów pracowników również zbiorczo na Kliencie.

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.