Role i uprawnienia użytkowników

W sekcji Ustawieniach > Główna > okno edycji Użytkownika > Użytkownik (o roli użytkownik), w opcjach dostępu do Pracowników i Klientów dodaliśmy nowe poziomy uprawnień:

  • Dostęp do pracowników:
    • opcja usuwanie, która umożliwia użytkownikowi usuwanie pracowników,
    • kontakt sms/email – umożliwia użytkownikowi wysyłkę sms/email do pracowników,
  • Dostęp do Klientów
    • kontakt sms/email – umożliwia wysyłkę sms/email do pracowników,
hrappka

Uprawnienia użytkowników do Ustawień

Nowa opcja „Ustawienia”, dostępna na oknie edycji użytkownika, umożliwia nadanie mu poszerzonego dostępu do konfiguracji poszczególnych elementów w systemie – poza wydrukami, może mieć także dostęp do importu, ustawień rozliczeniowych firmy lub konfiguracji.

hrappka

Pobieranie plików z listy zezwoleń

Dodaliśmy kolumnę „Akcje” na liście zezwoleń, która umożliwia pobieranie plików bezpośrednio z listy zezwoleń.

hrappka

Powiadomienia o notatce w zadaniu

W ramach ostatniego wdrożenia, poszerzyliśmy powiadomienia w ramach zadań dodawanych w systemie. Od teraz, gdy osoba przypisana do zadania doda do niego notatkę, to obserwatorzy zadania otrzymają powiadomienie z treścią notatki (w ramach wiadomości o modyfikacji zadania).

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.