Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko

W grafiku, podczas dodawania nieobecności, dodaliśmy rodzaj nieobecności: “Opieka nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka – klubu dziecięcego – przedszkola – szkoły”. Zasiłek można dodać na dni 12.03 – 27.03. Limit nieobecności wynosi 14 dni i nie jest wliczany do limitu zasiłku opiekuńczego.

hrappka

Grafiki: uspójnienie formularzy

W celu zwiększenia komfortu pracy, podczas dodawania zarówno krótkich, jak i długich nieobecności, podczas dodawania godzin pracy, nieobecności, wynagrodzenia, premii, samochodu, czy transportu dodaliśmy możliwość wpisania dat od-do. Co więcej, uspójniliśmy również widoki dodawania w/w wpisów. Pojedyncze daty można wpisać korzystając z zakładki Daty, a dłuższy zakres dat korzystając z zakładki Okres.

hrappka

Nowe kolumny

Na liście pracowników dodaliśmy kolumnę Narodowość, Państwo urodzenia. Kolumny można włączyć korzystając z przycisku zębatki nad tabelą.

Stawki

Podczas dodania i edycji stanowiska, w zakładce Stawki pracownika dodaliśmy możliwość wprowadzenia stawki do 5 miejsc po przecinku.