Wydruki pasków wynagrodzeń

Wprowadziliśmy możliwość tworzenia wydruku o typie “Pasek wynagrodzeń”. Możemy go włączyć wchodząc w Ustawienia > Wydruki > Lista i klikając w przycisk “Dodaj nowy wydruk”.

hrappka

Przy braku skonfigurowanego własnego wydruku dla paska wynagrodzeń, zostanie użyty domyślny wydruk. Jeśli skonfigurujemy własny, będzie on naszym domyślnym wydrukiem.

Zapraszamy do naszej bazy wiedzy, gdzie szczegółowo opisaliśmy możliwości konfiguracji.

Nowe kolumny na liście Pracowników

Dodaliśmy nowe kolumny na liście Pracowników:

  • Doświadczenie zawodowe
  • Członkowie rodziny
  • Szczegóły wykształcenia

Widoczność kolumn włączamy w Ustawienia > Konfiguracja > Formularze > Pracownicy klikając w odpowiedni checkbox.

 

Szczegóły wykształcenia

W sekcji szczegóły wykształcenia rozszerzyliśmy opcje w polu rodzaj szkoły o następujące pozycje:

  • Szkoła podstawowa
  • Gimnazjum
  • Studia podyplomowe
  • Studia doktoranckie

Dostęp do listy znajduje się na Pracowniku w “Szczegółach wykształcenia”. Widoczność formularza włączamy w Ustawienia > Konfiguracja > Formularze > Pracownicy.

 

hrappka

Stawki godzinowe na rozliczeniu Pracownika

Na drugim kroku rozliczeń pokazujemy średnie stawki godzinowe dla poszczególnych umów pracownika. Dodatkowo, wyliczone są średnie stawki godzinowe dla całego wynagrodzenia. Stawki godzinowe pokazywane są jedynie, jeżeli na umowie ustawiona jest stawka godzinowa.

hrappka

Import statusu mieszkań

Podczas importu mieszkań umożliwiliśmy import statusu mieszkania.

hrappka

Badania lekarskie – nowy znacznik

Dodaliśmy nowy znacznik na wydruku badań lekarskich: {%Data wydania badania lekarskiego%}. Znacznik dostępny jest w Ustawienia > Wydruki > Lista > Dodaj nowy wydruk > po wybraniu typu wydruku “Badania lekarskie”.

hrappka

Widoczność wydruków dla Pracowników

Podczas podglądu wydruku innej treści na pracowniku, możemy zdecydować czy wydruk ma być widoczny dla Pracownika w formie załącznika (w zakładce pliki).

hrappka

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.