Praca w systemie

 • na liście pracowników dodaliśmy:
  • kolumny dot. dat ważności zezwoleń,
  • filtr na kolumnie „Kod Klienta”,
  • możliwość filtrowania według Klienta, przy zaznaczonej opcji „Aktualne” na filtrze Umowy,
 • na listach pracowników, kandydatów, aplikacji dodaliśmy kolumnę „Rola”,
 • dodaliśmy możliwość importowania danych paszportu biometrycznego z poziomu importu pracowników (Ustawienia > Import)

Nowe znaczniki we własnych wzorach pozycji na fakturze z rozliczenia Klienta

Dodaliśmy nowe znaczniki do tworzenia własnego wzoru pozycji na fakturze. Nowe znaczniki to

 • {%nazwisko_imie%} – Nazwisko i Imię pracownika
 • {%okres_rozliczenia%} – okres rozliczenia
 • {%okres_pracy_z_grafika%} – okres pracy z grafika
 • {%stanowisko%} – nazwa stanowiska
 • {%nazwa_klienta%} – Nazwa Klienta
hrappka

Wydruki

 • Dodaliśmy na wydrukach znaczniki odpowiadające wnioskom legalizacyjnym (m.in. o przedłużenie zezwolenia na pracę typu A, typu B, typu C, typu D, typu E),
 • Atrybut typu data liczący lata – dodaliśmy możliwość dodania do znaczników typu data parametru [lata], który zamiast pokazać datę, pokazuje lata, przykładowo: {%nazwa atrybutu [lata]%}.

Grafik pracownika

 • Umożliwiliśmy masowe zaznaczanie tygodni.
 • Usprawniliśmy wersję mobilną grafików

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.