Widełki wynagrodzenia w ogłoszeniach rekrutacyjnych

Podczas dodawania/edycji rekrutacji umożliwiliśmy wpisanie wynagrodzenia w formie widełek od-do. Wynagrodzenie dodane na rekrutacjach zostało przeniesione do pola „od". Jeżeli nie chcecie Państwo stosować widełek, wystarczy uzupełnić tylko jedno pole – od.

hrappka

Masowe dodawanie zgód RODO do rekrutacji

Umożliwiliśmy masowe dodawanie zgód RODO z poziomu listy rekrutacji. Aby dodać zgody należy zaznaczyć checkboxem rekrutacje, do których chcemy dodać zgody, a następnie, z przycisków nad tabelą wybrać Więcej > Rodo > Dodaj zgody i wybrać zgody, które chcemy dodać do rekrutacji.

Edycja składników wynagrodzenia podczas zaległej zmiany warunków rozliczenia

Gdy zmienia się naliczanie składników wynagrodzenia pracownika, np. w związku z utratą statusu studenta, należy zmienić jego ankietę finansową. Zmiany należy dokonać w sekcji „dane do rozliczeń". Po odpowiednich modyfikacjach pól, system pokazuje możliwość wybrania daty obowiązywania zmian. Nowością w tej części jest wyświetlenie listy umów, których dotyczy zmiana finansowa wraz z ich typem (zlecenie/o pracę) oraz informacją co wydarzy się, gdy zmiany zostaną zastosowane dla tej umowy (np. umowa zostanie zaneksowana). Odznaczenie umowy spowoduje brak zastosowania zmian na niej.

Nierozliczone zaliczki

W drugim kroku rozliczeń, jeżeli istnieją nierozliczone zaliczki, które zostały usunięte podczas rozliczania innych umów pracownika, to pojawi się informacja o nierozliczonych zaliczkach. Kliknięcie w link pokaże szczegóły i umożliwi uwzględnienie zaliczki w rozliczeniu.

 hra

Wprowadzanie wpisów grafikowych

Podczas dodawania wpisów grafikowych dodaliśmy nową zakładkę – kalendarz. Jest to trzecia opcja, która usprawni Państwu dodawanie wpisów grafikowych. Aby zaznaczyć okresy, należy przeciągnąć myszką lub kliknąć na wybrane dni. hrappka

Notatki

Umożliwiliśmy edycję notatki starszej niż 3 dni. Edycja zapisuje się w historii encji.

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.