Kalendarze

W celu usprawnienia tworzenia grafików pracowniczych i kalendarzy pracy oraz ich większej czytelności wprowadziliśmy zmiany w ich dotychczasowym działaniu:

 • stworzyliśmy menu kontekstowe – kliknięcie na wybrany dzień umożliwia dodanie wpisu grafikowego,
 • zaznaczenie kilku wybranych dni umożliwia dodanie wpisów na kilka dni jednocześnie,
 • zaznaczenie kilku wybranych wpisów umożliwia wykonywanie masowych operacji (np. usuwanie, czy zatwierdzanie wpisów).
hrappka

W przypadku kalendarzy pracy wprowadziliśmy również:

 • możliwość dodawania wszystkich typów wpisów, nie tylko godzin pracy,
 • tło komórki zależy od tego, czy:
  • pracownik posiada umowę na wybrany dzień (jeżeli nie – tło jest zakreskowane od lewej do prawej),
  • pracownik jest powiązany do Klienta lub projektu (jeżeli nie – tło jest zakreskowane od lewej do prawej),
  Jeżeli pracownik nie posiada ani umowy ani powiązania – komórka jest w kratkę.
hrappka

Co więcej, na widoku zbiorczym, gdy wybierzemy więcej niż jeden kalendarz, a rozwiniemy tylko jeden, to pod kalendarzem w zakładce Podpięci pracownicy pojawią się jedynie pracownicy podpięci do rozwiniętego kalendarza. Pracownicy podpięci do zwiniętych kalendarzy znajdują się w zwiniętej zakładce „Pozostali pracownicy”.

hrappka

Integracja z Aplikuj.pl

Umożliwiliśmy publikację rekrutacji na Aplikuj.pl. Jest to możliwe z poziomu multipostingu na wybranej rekrutacji.

hrappka

Spotkania

Na Klientach, Pracownikach i Kandydatach dodaliśmy możliwość dodawania spotkań, np. rozmów rekrutacyjnych, czy okresowych. Spotkania można dodawać z poziomu:

 • top panelu (ikona Kalendarza) na profilu kandydata / pracownika / Klienta
 • kalendarza (typ wpisu: spotkanie)

Domyślnie, do spotkania dodawany jest użytkownik tworzący spotkanie oraz wybrana osoba. Na liście kandydatów / pracowników / Klientów widoczne będą zaplanowane spotkania.

Dodaliśmy również powiadomienie o spotkaniu – konfiguracja jest analogiczna jak podczas dodawania zadań.

hrappka

Alokacja faktury

Umożliwiliśmy alokację faktury kosztowej na Klientów. Do tej pory alokacja była możliwa jedynie na projekty. Alokacja umożliwia podział kosztów jednej faktury na różnych Klientów, np. w przypadku gdy kupujemy przedmioty dla pracowników, pracujących u różnych Klientów, i chcemy ich wszystkich rozliczyć na podstawie jednej faktury. Funkcjonalność ta jest dostępna na edycji faktury.

hrappka

Import

 • W przypadku wielospółkowości umożliwiliśmy import godzin do wielu spółek, w zależności od tego, na której spółce pracownik posiada umowę.
 • W przypadku importu godzin pracy, podczas wybrania jedynie miesiąca i roku (bez dnia) importowanych godzin, zaimportują się one na dzień, w którym obowiązuje umowa z pracownikiem w danym miesiącu.

Wybór stawki podczas wprowadzania godzin przez pracownika

Dodaliśmy możliwość wyboru stawki, gdy pracownik samodzielnie dodaje godziny pracy na swoim koncie pracowniczym. Wyświetlana jest nazwa stawki bez jej wartości. Włączenie wyboru stawki przez pracownika jest możliwe w Ustawieniach > Moduły > Pracownicy.

hrappka

Nowe znaczniki na wydrukach

W sekcji Faktura dane podstawowe dodaliśmy znacznik “{%Nazwa banku%}”.Do znaczników rachunek pracownika oraz rachunki bankowe pracownika (Sekcja rachunki bankowe pracownika) dodaliśmy znaczniki, które umożliwiają pobieranie do wydruku rachunków dla konkretnej waluty, np. {%Rachunki bankowe pracownika EUR%}.

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.