Udostępnianie ofert na Facebooku

Poszerzyliśmy opcję publikowania ofert pracy portalu Facebook o publikację na własnym profilu oraz grupach/stronach, których użytkownik nie jest administratorem. Opcja ta jest dostępna w zakładce Multiposting na rekrutacji. Po kliknięciu udostępnij nastąpi przekierowanie do portalu Facebook, co umożliwi wybór profilu, grupy lub strony, na której chcemy opublikować ofertę.

hrappka

Nowe znaczniki do wydruków

Podczas dodawania lub edycji wydruku w Ustawienia > Wydruki > Lista > Wydruk jest możliwość wstawienia nowych znaczników:

 • {%Ilość dni przepracowanych u Klienta%} (w momencie wystawienia umowy dla pracownika z wybranym Klientem, znacznik oblicza ile dni w okresie ostatnich 540 dni pracownik przepracował dla wskazanego w umowie Klienta),
 • {%Koszt delegacji słownie%},
 • {%Stawka godzinowa brutto pracownika%},
 • {%Stawka godzinowa netto pracownika%}.

Przebudowa kwestionariusza osobowego pracownika

Wprowadziliśmy zmiany w kwestionariuszu osobowym na profilu pracownika:

 • W polu “Jestem zatrudniony na umowę o pracę/zlecenie w innym zakładzie.” uwzględniliśmy zapis “i nie przebywam na: urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim”.
 • W polu „Prowadzę działalność gospodarczą”, po wyborze opcji „tak”, prezentowane są opcje:
  • zakres prowadzonej działalności pokrywa się z zakresem usług wykonywanych w ramach umowy,
  • opłacam pełne składki ZUS (od podstawy wymiaru wynoszącej co najmniej 60%),
  • opłacam preferencyjne składki lub nie opłacam pełnych składek ZUS (od podstawy wymiaru wynoszącej co najmniej 60%).

“Zaznacz wszystkie zgody” na formularzu aplikacyjnym

Umieściliśmy na formularzu aplikacyjnym checkbox „Zaznacz wszystkie zgody”, który zaznacza i odznacza wszystkie zgody.

hrappka

Zmiana statusu umowy i pracownika po rozpoczęciu umowy

Dodaliśmy możliwość automatycznej zmiany statusu umowy i pracownika po rozpoczęciu umowy. Statusy można skonfigurować w Ustawieniach > Moduły > Pracownicy, w sekcji Ogólne > Zmieniaj status pracownika po rozpoczęciu umowy oraz Umowy > Zmieniaj status umowy po jej rozpoczęciu.

hrappka

Dane umowy ramowej podczas wystawiania umowy

Podczas dodawania umowy zlecenia do umowy ramowej, widoczne będzie pole “Do umowy”. Zawiera ono informacje o numerze umowy, stawkach oraz stanowisku z umowy pierwotnej. Co ważne, pole to będzie na stałe widoczne po zapisaniu umowy zlecenie.

hrappka

Zajęcia komornicze

 • W zakładce zajęcia komornicze w profilu pracownika dodaliśmy kolumny: Data dodania oraz Dodano przez. Kolumny można włączyć korzystając z ikony zębatki nad tabelą.
 • Od teraz, dodawanie zajęć komorniczych zapisuje się w historii pracownika

Notatka przy dodawaniu zapotrzebowania

W oknie dodawania zapotrzebowania na kalendarzu pracy dodaliśmy pole „notatka”. Po zapisaniu, w szczegółach zapotrzebowania wyświetli się ikona notatki. Najechanie na wpis w kalendarzu spowoduje wyświetlenie danych dotyczących wpisu, w tym treści notatki.

hrappka
hrappka

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.