Dodawanie kodu GTU do pozycji na fakturze

Ze względu na zmiany prawne, wymagające podawania kodu GTU do towarów i usług na fakturach wprowadziliśmy zmiany w systemie:

  • Podczas dodawania lub edycji przedmiotów dodaliśmy pole, w którym należy wprowadzić kod GTU. Od 1 października pobierze się on podczas fakturowania Klienta (istnieje możliwość zmiany kodu na etapie zatwierdzania faktury). hrappka
  • Od 1 października, podczas wystawiania faktury, do każdej pozycji na fakturze konieczne będzie uzupełnienie pola GTU.

Planowanie obsadzenia projektów

by usprawnić Państwu analizę obsadzenia poszczególnych projektów i zapotrzebowania stworzyliśmy dashboard planowania zapotrzebowania projektów. Jest on dostępny w module Klienci > Planowanie obsadzenia projektów. Wyświetla on wszystkie projekty oraz stanowiska na projekcie, z informacjami dotyczącymi wypełnienia zapotrzebowania, planowanych zmian w realizacji zapotrzebowania oraz pracowników realizujących zapotrzebowanie.

hrappka

Dane na dashboardzie można agregować po dniach, tygodniach oraz miesiącach. Dodatkowa konfiguracja widoku jest możliwa po kliknięciu ikony zębatki nad tabelą.

Tagi na załącznikach

W celu usprawnienia wyszukiwania załączników, oraz przyporządkowania załączników do poszczególnych spółek firmy, dodaliśmy możliwość tagowania załączników. Tagi można dodać podczas dodawania bądź edycji załącznika.

Rozszerzenie importu danych z GUS

Rozszerzyliśmy możliwość importu danych Klienta z GUS o KRS, Sąd oraz Wydział Sądu. Dane z GUS można pobierać podczas dodawania Klienta, po wpisaniu jego numeru NIP i kliknięciu przycisku “Pobierz z GUS”.

Ustawienia powiadomień

Zmieniliśmy widok konfiguracji powiadomień w Ustawieniach systemowych. Długa lista opcji została podzielona na mniejsze, tematyczne sekcje. Dzięki temu wyszukiwanie odpowiednich powiadomień powinno być od teraz sprawniejsze.

Co więcej w Ustawieniach, dodaliśmy możliwość wyłączenia użytkownikom systemu możliwości konfiguracji powiadomień w ich Ustawieniach własnych.

hrappka

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.