Nowy widok wyboru daty i godziny

W miejscach, gdzie możliwy jest wybór daty i godziny (m.in. dodawanie zadań, wpisów grafikowych) wprowadziliśmy zmiany w oknie wyboru. Nowy format zawiera suwak, który usprawnia wybór daty i godziny.

hrappka

Konfiguracja nazwy wydruku

Umożliwiliśmy samodzielną konfigurację nazwy pliku generowanego z wydruku (Ustawienia>Wydruki>Lista>wybrany wydruk). Opcja ta jest możliwa podczas dodawania lub edycji wydruku, w sekcji „Opcje wydruku”. W polu „Niestandardowa nazwa pliku” istnieje możliwość wpisania znaczników, które pozwolą na prezentację wybranych danych, np. imienia i nazwiska pracownika. Znaczniki można wybierać, klikając prawym przyciskiem myszy na pole i wybierając „Znaczniki systemowe”.

hrappka

Znaczniki w autoresponderze

Dodaliśmy możliwość wstawiania znaczników numeru telefonu i adresu email, w autoresponderze do kandydata po zaaplikowaniu. Umożliwi to weryfikację przez kandydata danych kontaktowych, które podał podczas aplikacji. Autoresponder można skonfigurować w module Rekrutacja > Po aplikowaniu przez kandydata.

hrappka

Analizy

  • Uprawnienia pracowników do analiz: obecnie, jeżeli pracownik posiadał uprawnienie do wglądu w analizy, to miał możliwość wglądu we wszystkie raporty. Po najbliższym wdrożeniu, dostęp do analiz będzie uzależniony do modułów, do których dostęp ma pracownik. Dla przykładu – jeżeli pracownik nie ma dostępu do modułu mieszkań – nie będzie miał dostępu do raportów z kategorii „Mieszkanie”.
  • Uporządkowanie raportów: W Start > Analizy dodaliśmy sekcję „Mieszkania”, w której znajdują się wszystkie raporty dotyczące mieszkań.

Lista obecności pracownika

Na grafiku pracownika umożliwiliśmy wydrukowanie jego listy obecności. Funkcjonalność ta jest dostępna w panelu po prawej stronie.

hrappka

Dla masowego wydruku list obecności, należy zanaczyć interesujących nas pracowników na liście pracowników, następnie wybrać Więcej opcji > Wydruk > Listy obecności.

hrappka

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.