Aktualizacja stawek klientów bez aktualizacji stawek pracowniczych

Podczas aktualizacji stawek na stanowisku Klienta, do tej pory system dawał możliwość możliwość aktualizacji obydwu stawek, bez możliwości wyboru. Po zmianach, w oknie edycji, po zmianie stawki, zostaną zaprezentowane trwające umowy z edytowaną stawką i możliwa będzie zmiana stawek osobno dla klienta i pracownika.

hrappka

Powiadomienia o zmianach zapotrzebowania

Dodaliśmy powiadomienia w sytuacji, gdy:

  • pojawiło się nowe zapotrzebowania od Klienta,
  • Klient wprowadził zmiany w kalendarzu.
hrappka

Możliwość dodania grupy jako obserwatora zadania

Dodaliśmy możliwość dodawania grup jako obserwatora zadania, dzięki czemu wszyscy użytkownicy w grupie mogą śledzić status wykonania zadania oraz dodane notatki.

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.